1/27 - text příspěvku - Jan Rychnovský / Tanger Ostrava - 5 s.

metodiky_projektování  (! metamodel podniku, výrobní data),  normy  (ISO 10303 STEP pro výrobní data),  XML  (využití pro správu dokumentů STEP),  historické_pohledy_200x  (situace v oblasti výrobních dat),  /*1/  (samostatná příloha - není ve sborníku),   www.czstep.cz