20/27 - text příspěvku - Jaroslav Ráček / MU Brno FI - 6 s.

web_aplikace  (nakládání s odpady v autoservisech),  web_programování  (užití PHP, MS Access, SQL/ODBC, Win32)