... hlavní celostátní tištěné informační médium ... Wiki, online 1950-1999

mj. informace o významných událostech s vazbou na počítače, ASŘ a pod.,
podklad při zařazování různých událostí a rozhodnutí centrálních orgánů - - -

ČeV - září 2015