... podnikový časopis pro obchod potravinami (Pramen, Zdroj) - PORS pro něj zpracovával data ...
časopis by se snad měl vyskytovat v Moravské zemské knihovně v Brně - předpokládám časem prostudování

ČeV - září 2015