... časopis, který přinášel zprávy a články o metodách řízení a někdy i o aplikacích výpočetní techniky ve světě ...

ČeV - září 2015