účel

 • upozornit návštěvníky na nově vytvořené nebo významně aktualizované prvky PROG-STORY
 • dokumentovat časovou posloupnost dokončování prvků expozice a jejich významných změn
 • zpřístupnit aktuální novinky na významných českých profesních portálech a světovou statistiku

prvky a vazby

 • kategorie článků jako odkazovacích vizitek, stručně popisujících novinku
 • titulek článku není zobrazován a nadpis na 2. řádku textu je odkazem na novinku
 • pod nadpisem je jeden nebo několik informačních bloků
  • záhlaví bloku (malým písmem 8pt):
      vlevo text "obsah", vpravo jméno autora a "měsíc rok" poslední aktualizace článku,
      jméno = jméno a příjmení u autorských článků, jinak "ČeV" nebo "redakce"
  • jeden nebo několik řádků stručné informace

poznámky

 • články jsou na stránce řazeny sestupně dle data "rrmm-dd" v úvodu skrytého nadpisu

ČeV - říjen 2015, listopad 2016