výběr virtuálních exponátů (článků), které obsahují minimum odborné terminologie,
doplněných odkazy na vybraná světová muzea s volně on-line přístupnými populárně podanými informacemi

ČeV - únor 2016