články v kategorii

>>>  R - redakční náměty

www.joomlacontenteditor.net - JCE editor 

vyhledávací příznaky - možnost připravit speciální prohlídky, které se dají i měnit 
   ok_1507, 08, ... - dokončené prvky expozice v přísl. měsíci, příp. roce  
rtz_n      - rejstříková témata, zatím nezařazená do souvislostí

@@@ - novinky & komentáře  |  autor: Vlastimil Čevela  |
pokus o shrnutí a zobecnění nároků při nasazení "počítače", tj. obecně VT (včetně IT, resp. ICT)
(VT = výpočetní technika, IT = informační technologie, ICT = informační a komunikační technologie)

 @@@ novinky & komentáře | autor: Vlastimil Čevela - ROZPRACOVANÁ Revize rubriky

varianta únor 2020, ČeV - Nasazení IT - systematický model
slouží k základní orientaci investora a k upozornění na kritická místa ...