velká akce, původně "Výpočtové stredisko '72", organizovaná VVS OSN Bratislava (od r. 1972), pak DT ČSVTS Praha, konaná v Karlových Varech, Mariánských lázních, ... poslední sborník je z roku 1990 ...
organizační garant Ing. Věra Dorušková, obsahový garant Ing. Jan Laitl,
vícekrát jsem se zúčastnil, jistou dobu i jako člen org. výboru - podklady vyhledávám - ČeV