dále ^^^ štítky 5

Dlouholetý pedagog a průkopník výpočetní techniky na UJEP, resp. MU Brno

Významné osobnosti ÚVT MU Brno - s odkazem na podrobný profil ve Zpravodaji ÚVT MU - nefunguje ???
www.computer.org/web/awards/pioneer-jiri-horejs - IEEE Computer Society - 1996
webserver.ics.muni.cz/bulletin/articles/283.html - Zpravodaj ...
Průkopník informatiky (Bulletin Akademie věd ČR)

Katalog knih - Baila.net
Publikace v Mozavské zemské knihovně Brno 
Portál elektronických informačních zdrojů MU Brno

- - -

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000703370 - Matematické stroje : (principy programování na samočinných počítačích), Jiří Hořejš, Miroslav Fendrych, 1965

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000703371 - Matematické stroje : (principy programování ve strojovém kódu) - Hořejš - Fendrych, 2. vydání 1969

dále jsou vybrané citace dle dml.cz/browse-author-items?id=4841 - Czech Digital Mathematics Library:

 

1984 - 30 let strukturovaného programování - Programování Ostrava ČL


<<<  1984 - Programování Ostrava ČL
<<<  1980 kniha - Struktura počítačů a jejich programového vybavení
<<<  SOFSEM - jeden z hlavních iniciátorů akce


ČeV - srpen 2016