www.sofsem.cz - historyprevious SOFSEMs
velká mezinárodní reprezentační akce v atraktivním prostředí, konaná od roku 1974,
případné podrobnější informace z historie akce od účastníků nebo ogranizátorů by byly vítány - !!!

jednou jsem se zúčastnil (1975) , tehdy ve Zotavovně SNP v Demanovské doline - akce probíhala obdobně jako přednášky na vysoké škole, tj, určité téma mělo jeden nebo několik dvouhodinových bloků, zaměření bylo spíše teoretické ve směru matematické informatiky (Computer Science)
<<<  poznámky 1975
<<<  cz - Kresby Jiřího Franka - ÚVT MU Brno - kresby, "noviny", ilustrace pro SOFSEM
<<<  Jiří Hořejš, tehdy UJEP Brno - jeden z hlavních iniciátorů akce v roce 1974
<<<  Prehistorie FIT VUT Brno - Konference a semináře, s. 64

další odkazy

ČeV - září 2015