obálka

 

SNTL Praha, Alfa Bratislava 1980  |  autoři:  Jiří Hořejš, Jan Brodský, Jan Staudek   |  446 s.
autoři v době vydání působili jako pedagogové na MU (UJEP) a na VUT v Brně ...

technicalmuseum.tritius.cz/detail/8778 - Knihovna TM v Brně 
     

 

<< DB Obálky knih, obsah
ČeV,. květen 2021,