svoboda kniha

archive.org/details/bluejersey112_mechanisms_Svoboda - McGraw-Hill New York 1948, možnost listování v knize a zvětšení - !!!

   "... Antonin Svoboda's treatise on the function and design of mechanical Linkage Computers. Linkage computers are a form of mechanical computer that was used in anti-aircraft fire control computers on US warships in World War 2. "

český název knihy: Výpočetní mechanizmy a prvky [ Pacner ]

ČeV, září 2017

   

@@@ novinky & komentáře  |  SNTL Praha, Alfa Bratislava 1978  |  autoři: Miroslav Frk, Vladimír Hrbek  |  553 s. - 1 500 v.  |  on-line obsah a citace vybraných stránek - viz Číst dál ...

obálka
Knihovny.cz - katalogy

foto-citace:
   Titulní list, tiráž, Obsah a Úvod - 11 obr.
   Vyšší hospodářské jednotky (VHJ) TESLA, ZPA a jejich nové závody - 6 obr.
   ASŘ technologických procesů - 6 obr.
   Číslicové počítače - 7 obr.
   Analogové, hybridní a řídící počítače - 11 obr.
   Periferní zařízení VT - 11 obr. 

<< DB Obálky knih
ČeV, listopad 2017 

Aritma Praha 1954  |  autor: František Dvořák  |  7 s.

Knihovny.cz - katalogy


ČeV, květen 2021

   

obálka   
SNPL Praha 1955 (Gospolitizdat Moskva 1954 - 4. vydání)  |  redaktoři: Mark Moisejevič Rozental, Pavel Fedorovič Judin  |  592 s. - 30 400 v.  |   dárce 2021: soukromý archiv pamětníka - .d-cev. Vlastimil Čevela  |  dále vybrané citace  |  databazeknih.cz !!!  |


technicalmuseum.tritius.cz/detail/17758 - Knihovna TM v Brně 
         

paveda 1 paveda 2 paveda 4 paveda 5 paveda 3

<<< citované stránky 240-242:
"kvantová mechanika", 
"kybenetika" = " ...reakční pavěda ... "
   (z marxisticko-leninského pohledu)


    ^^^  DB Obálky knih, anotace

    ČeV, květen 2021

 

   

obálka   

Vysoké učení technické v Brně / Fakulta strojní / Laboratoř počítacích strojů , vydáno k Symposiu LPS VUT 1972  |  autoři: kolektiv  |  128 s.  |   dárce 2021:  soukromý archiv pamětníka - .d-bl. Branislav Lacko  |  digitalizováno  | 

technicalmuseum.tritius.cz/detail/53 - Knihovna TM v Brně
      

obsah publikace a foto - vč. pozvánky na Symposium 

ČeV - květen 2021

kyber 0

SNTL Praha 1960, 1. vydání Hermann & Cie 1948, autor: Norbert Wiener, 152 s. - 4 200 v. | .d-cev. Vlastimil Čevela  |

obsah a citace prog-story - vybrané stránky z 1. vydání, on-line kompletní 2. vydání (en) k "70. výročí ..."

technicalmuseum.tritius.cz/detail/18405 - Knihovna TM v Brně

 


ČeV - září 2015

obrázek

   
vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000169811 - Moravská zemská knihovna v Brně - ročníky 1961 až 1966

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17856 - Knihovna TM v Brně - 1962 až 1993

ČeV - říjen 2021  

 

BL Pi aBl Pi bBl Pi c

Zkrácený a upravený překlad  |  2021 ok3  |

 

díky vybledlému ormigu je publikace prakticky téměř nečitelná ...

obálka   
Práce Praha 1962  | autor: Eduard Link  |  288 s. - 5 500 v.

Knihovny.cz - katalogy

 

<< DB Obálky knih, obsah
ČeV, květen 2021

kkr a

   

SNTL pro UK Praha 1963  |  Ladislav Koubek, Václav Kudláček, Jiří Raichl  |  174 s. - 563 v.  |  2021 ok3  |

knihovny.cz

 

 

 

 

 

kkr bkkr ckkr dkkr e

obálka  
Tesla Pardubice 1963  |  autor: neuveden  |  90 s. 

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17501 - Knihovna TM v Brně
     

poznámky:
      - dle dostupných pramenů byly roky zahájení dodávek počítačů AP-4 (1961) a AP-3M (1963) ... 
      - originální levá část počítače AP-3M, která byla v provozu na VUT v Brně, je vystavena v expozici
        VT Technického muzea v Brně a doplněna vzpomínkami pamětníků ze související besedy,
        (viz štítek "analogové počítače")

ČeV, květen 2021
 

 nahlednahled

 

nahlednahlednahlednahled

obálka   

SNTL Praha 196x, Československá společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí, Polytechnikcá knížnice III/22, Udělejte si sami, autor: Otakar A. Horna  |  176 s.

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17865 - Knihovna TM v Brně

Knihovny.cz - vše

 

<< DB Obálky knih, obsah
ČeV, květen 2021

 

drah

   
SNTL Praha pro VUT Brno, fakulta stavební 1964, autor: Zbyněk Drahoňovský, 242 s. - 1 350 v.  |  .d-jm.- Jaroslav Medek2021 ok3  |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/18412 - Knihovna TM v Brně

... jako ukázka je dále digitalizováno asi 30 stran metodicky velice cenného dobového výkladu pro úvodní seznámení studentů s principy programování, včetně originálu studijního příkladu ...

 

Vlastimil Čevela - srpen 2021

 

 

LGP30uc 0

     

SPN Praha 1967, autoři: Břetislav Novák, Milan Vlach,  248 s. - 2 000 v.  |  Učebnice pro II. a III. ročník středních všeobecně vzdělávacích škol se zaměřením na programování a obsluhu počítacích strojů  - .d-bl. Branislav Lacko  |  2021 ok3  |

*) snímek na obálce je pouze ilustrativní, nezobrazuje žádný z počítačů, o kterých kniha pojednává, tj. LGP 30 (CHM, resp. TMB) a Minsk 22, ale podobný počítač Zuse Z22 z téže doby ^ ...

technicalmuseum.tritius.cz/detail/18413 - Knihovna TM v Brně

 

ČeV - září 2021

  

 

LGP30uc 1 LGP30uc 2LGP30uc 3LGP30uc 4LGP30uc 5

obálka   

Academia Praha 1967, 1971, 1977 | autor: Jiří Raichl | 178 s. - 3 500 v., 224 s. - 7 000 v., 236 s. - 7 000 v. | 1967 .d-cev. Vlastimil Čevela, 1977 .d-im. Ivo Machačka |

Jiří Raichl 1927 - konihovny.cz - vše
technicalmuseum.tritius.cz/detail/17904 - Knihovna TM v Brně - 1. vydání 1967 (jedna z prvních knih o programování u nás)
technicalmuseum.tritius.cz/detail/17903 - Knihovna TM v Brně - 3. doplněné a přepracované vydání 1977
      klíčová slova: programování, učebnice VŠ 

<< DB obálky knih, obsah 3. přeprac. vydání

xxx

Jiří Raichl 1927 - knihovny.cz - vše

obálka   
VUTIUM, VUT v Brně 2006, autoři: Libor Holuša, Jiří Kratochvíl, Michal Křížek,
Ivo Marek, Alexander Ženíšek, Jan Franců
- editor,  126 s.  |  .d-bl. Branislav Lacko  |  e-kniha na prog-story  |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/18414 - Knihovna TM v Brně

 

<<  DB obálky knih, obsah

ČeV - srpen 2021

1968 comp art 3

 

Moravská galerie 2018, autoři: Ondřej Chrobák, Pavel Kappel, Jana Písaříková, 70+50 s. MG v Brně vystavuje přelomový český 50 let starý Computer Art  |

 

 

technicalmuseum.tritius.cz/detail/18054 - Knihovna TM v Brně

<< DB obálky knih

 

 

1968 comp art 21968 comp art 1

ČeV, říjen 2021

obálka   
SNTL Praha 1971  |  autor: Karel Kabeš  |  274 s. - 3 700 v.

technicalmuseum.tritius.cz/detail/4337 - Knihovna TM v Brně
     

 

<< DB Obálky knih, obsah
ČeV, květen 2021

SNTL Praha 1972, poradenská kancelář Ekonomikservice  |  Miroslav Boudník a kolektiv, lektoroval Michal Srb  |  144 s. - 1280 v.  |

knihovny.cz 

sborníky

   
vydavatelé kompletu: DT Ostrava 1975-1994, Tanger Ostrava 1975-2005, EF VŠB-TUO 2006-2012, VŠP Jihlava 2013, CERM Brno 2015  |  78 kolektivních a individuálních orgranizátorů  |  40 sborníků a 1 CD (2004 - editor V. Čevela)  |  1058 příspěvků od 637  autorů  |  9609 s. - 8955 v.  |  digitalizováno  | 

Cesta do sbírek TM v Brně - 2 komplety, dárci 2015 a 2021: soukromé archivy pamětníků - Branislav Lacko a Vlastimil Čevela, 14 foto z předávání - fyzicky jsou oba komplety uloženy a evidovány ve sbírce TM v Brně.

obálka

     

Tvorba softwaru 2004  |  340 s. - 100 v.  |  .d-cev. Vlastimil Čevela  |  sborník z 30. ročníku - prog-story 2004

 technicalmuseum.tritius.cz/detail/17759 - Knihovna TM v Brně
  

2004 3 2004 4 2004 5 2004 5a 2004 3a 2004 6

 

obrázek

 

Programování 1975 - Tvorba softwaru 2004  |  Dům techniky Ostrava 1975-1994, TANGER Ostrava 1995-2004  |  autor programů, databáze obsahu, rejstříků a realizace digitalizace: Vlastimil Čevela 2003-2004  |  7 500 s. - 100 v.  |  .d-cev. Vlastimil Čevela  |  CD prog-story 2004   

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17761 - Knihovna TM v Brně

 

 

2014 1   
Almanach Programování - Tvorba softwaru 2014  |  CERM Brno 2015  |  editor: Branislav Lacko  |  24 s. - 50 v.  |  .d-bl. Branislav Lacko  |  40. ročník - prog-story 2014

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17757 - Knihovna TM v Brně  
     

2014 2 2014 3


ČeV, červen 2021 

obálka

 

Nadas Praha 1979 | autoři: Miroslav Olehla, Jan Tišer | 430 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17902 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka   

NADAS Praha 1975  |  autoři: Miroslav Olehla, Jan Tišer  |   432 s. - 8 000 v. = 2. upr. vydání 1979  |  .d-im. Ivo Machačka  |

xxx - knihovny.cz - vše
technicalmuseum.tritius.cz/detail/17902 - Knihovna TM v Brně
      klíčová slova: programování, učebnice VŠ, matematické modelování

 

<< DB obálky knih

t banka

.d-cev. Vlastimil Čevela  | Obsah fyzické složky ( vybrané stránky )

  • Závěrečná práce postgraduálního studia - VUT v Brně, fakulta strojní, červen 1975,
    TISKOVÁ BANKA - centrální obecný systém programového řešení tiskových výstupů ve výpočetním středisku,  (svázaná práce 18 s. vč. 10 příloh, které obsahují i kompletní výpis překladu programu P00915 na Tesle 200,
    DATE 26 AUG 1975, 46 s. (tisk z I51) vč. křížových referencí a 6 s. protokolu o sestavení - prakticky výše popisovaná verze 2, oficiální zadávací list práce a 3 listy příkladů sestav)

technicalmuseum.tritius.cz/detail/18415 - Knihovna TM v Brně

 

 

 

t banka1t banka2t banka3

obálka

 

VUT Brno 1976 | autor: M. Krejčí | 77 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19908 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled

obálka

 

VUT Brno 1976 | autor: Jiří Hübner | 85 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19909 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

VUT Brno 1976 | autor: Zdeněk Dráb | 64 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19910 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

VUT Brno 1976 | autoři: Jarmila Horová, Jiří Kalous | 64 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19911 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled

obálka

 

VUT Brno 1976 | autor: Zdeněk Dadák | 79 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19912 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled

obálka

 

VUT Brno 1976 | autor: Václav Kudláček | 61 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19913 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled

obálka

 

VUT Brno 1977 | autor: Zdeněk Dadák | 28 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19915 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled

obálka   

rukopis 1977 - vydáno SNTL Praha, Alfa Bratislava 1982  |  autoři: Miroslav Bobek, Josef Haška, Ivo Serba, Miloslav Lukeš  |  384 s, 5.200 v.  |  .d-cev. Vlastimil Čevela  | 

... V době dokončení rukopisu (duben 1977) působili autoři jako přednášející na VAAZ Brno. Po 5 letech od předání rukopisu, kdy byla kniha konečně vydána, už byly analogové počítače překonány rychlým rozvojem počítačů číslicových ...

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17883 - Knihovna TM v Brně
      

<< DB Obálky knih, obsah
ČeV, květen 2021

obálka

 

VUT Brno 1977 | autoři: Jindřich Klapka, Jarmila Horová | 52 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19916 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled

obálka

 

SNTL Praha 1979 | autor: Alexandr Čestnější | 176 s. - 3300 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19883 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled

obálka   

UK v Praze 1979  |  autor: Jan Čáp  |  119 s. - 1000 v.  |  ... patří téma psychologie do prog-story? ...  |

xxx - knihovny.cz 

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17927 - knihovna TM v Brně
      klíčová slova: systémové inženýrství, programování, psychologie

 

 

  

 nahled nahled nahled nahled

obálka   
Alfa Bratislava a SNTL Praha 1979, 1983 (McGraw-Hill New York 1972)  |  autor: John J. Donovan  |  384 s. - 4 000 v., 384 s. - 3 000 v.  |  .d-cev- Vlastimil Čevela  |

Donovan - knihovny.cz - vše
technicalmuseum.tritius.cz/detail/17905 - Knihovna TM v Brně
   klíčová slova: programování, operační systémy, učebnice VŠ

obálka   

SNTL Praha 1979 (Prentice-Hall 1973)  |  autor: Per Brinch Hansen  |  356 s. - 3 200 v.  |  .d-im. Ivo Machačka  |

 Hansen - knihovny.cz - vše
technicalmuseum.tritius.cz/detail/17870 - Knihovna TM v Brně
      klíčová slova: programování, operační systémy, učebnice VŠ

obálka     

SNTL Praha 1980  |  autoři: Luděk Granát, Hynek Sechovský  |  213 s. - 4 200 v.  |  .d-im. Ivo Machačka  |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17872 - knihovny.cz

xx - Knihovna TM v Brně
      klíčová slova: počítačová grafika, učebnice VŠ

obálka

 

SNTL Praha, Alfa Bratislava 1980  |  autoři:  Jiří Hořejš, Jan Brodský, Jan Staudek   |  446 s.
autoři v době vydání působili jako pedagogové na MU (UJEP) a na VUT v Brně ...

technicalmuseum.tritius.cz/detail/8778 - Knihovna TM v Brně 
     

 

<< DB Obálky knih, obsah
ČeV,. květen 2021, 

 

obálka   

SNTL Praha 1981  |  autoři: Boris Dědina, Pavel Valášek  |  223 s. - 10 200 v.  |  .d-im. Ivo Machačka  |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17877 - knihovny.cz
xx - Knihovna TM v Brně
      klíčová slova: počítače, učebnice VŠ

obálka   

Alfa Bratislava a SNTL Praha 1981 (Systematisches Programmieren 1972)  |  autor: Niklaus Wirth  |  208 s. - 4 000 v.  |  .d-im. Ivo Machačka  |

xxx - knihovny.cz - vše
technicalmuseum.tritius.cz/detail/17876 - Knihovna TM v Brně
   klíčová slova: programování, učebnice VŠ

obálka   

SNTL Praha 1982 (2. vydání spolu s Alfa Bratislava 1982)  |  autoři: Jan Blatný, Karel Krištoufek, Zdeněk Pokorný, Ján Kolenička  |  493 s. - 11 200 v. = 2. vydání  |  .d-im. Ivo Machačka  |

xxx - knihovny.cz
technicalmuseum.tritius.cz/detail/17869 - Knihovna TM v Brně
   klíčová slova: počítače, učebnice VŠ

 

obálka

Státní nakladatelství technické literatury, Praha 1982 | autoři: Jan Blatný, Karel Krištoufek, Zdeněk Pokorný, Ján Kolenička | 493 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17869 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

SNTL Praha 1983 | autoři: Boris Dědina, Pavel Valášek | 304 s. - 15200 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19864 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled

obálka   

SNTL Praha 1984, Populární elektronika sv. 9, autoři: Miroslav Arendáš, Milan Ručka  |  220 s. - 40 200 v. 

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17867 - Knihovna TM v Brně

Knihovny.cz - vše

 

<< DB Obálky knih

 

 

 

obálka

   

SNTL Praha 1989  |  220 s. - 40 000 v.
2. nezměněné vydání

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17687 - Knihovna TM v Brně

 

<< DB Obálky knih, obsah
ČeV, květen 2021

obálka

 

Oddělení dokumentace odboru školení k.ú.o., Kancelářské stroje, Praha, 1984 | autoři: Jan Rusina | 98 s. - 600 v. |

https://technicalmuseum.tritius.cz/detail/19861 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled

obálka   

SNTL Praha, Alfa Bratislava 1985  |  autor: Josef Pužman  |  507 s.  

Knihovny.cz - vše
technicalmuseum.tritius.cz/detail/17875 - Knihovna TM v Brně
      klíčová slova: přenos dat, učebnice VŠ

 

<< DB obálky, obsah

obálka

 

Vydavatel a rok vydání | autor: Klaus Karl Streng | X s. - Y v. |

xxx - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled

obálka

 

VUT Brno 1985 | autor: Miroslav Keřkovský | 292 s. - 400 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19917 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

SNTL Praha 1986 | autoři: Zdeněk Bek ; Juraj Brhlovič, Ladislav Svetlík, Otto Šebor, Josef Tesař ; Jan Staudek, Jaroslav Dvořák, Jiří Gutman | 32 s.,146 s., 56 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19891 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

ČSVTS Olomouc 1986 | autoři: Peter Babinec, Jaroslav Chovanec, Zuzana Benková, Ivan Fiamin, Rudolf Legel | 144 s. - 400 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19918 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Krajský výbor komitétu pro vědecké řízení ČSVIS v Sm kraji, pobočka ČSVIS Kancelářské stroje, k.ú.o. Olomouc, 1986 | autor: František Marek, Jaroslav Broda, Karel Svoboda | 29 s. - 400 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19884 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Alfa Bratislava 1986 | autoři: Ivan Kočiš, Ivan Šulko | 472 s. - 12000 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19902 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

ČSVTS Olomouc 1986 | autor: Pavel Trávníček | 60 s. - 400 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19919 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled

Vydavatelství ÚNM Praha 1987  |  autor: neuveden  |  20 s.

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17259 - Knihovna TM v Brně
     

ČeV, květen 2021

obálka

 

SNTL Praha 1988 | autoři: Petr Kroha, Pavel Slavík | 304 s. - 100000 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19885 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

SNTL Praha 1988 | autor: Jaroslav Starý | 256 s. - 25000 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/6550 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

ÚV Svazarmu v 602. základní organizaci v Praze 1989, edice elektroniky Svazarmu 1989, řada 3, alektroakustika a videotechnika  |  autor: Tomáš Salava  |  212 s. - 2 000 v. - Neprodejné (!)*)

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17868 - Knihovna TM v Brně

Knihovny.cz - Tomáš Salava

 

*) publikování čehokoliv bylo v té době ještě stále regulováno - viz štítek "společenské podmínky"
ČeV, květen 2021

 

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled

SNTL Praha 1989  |  autoři: Jan Brodský, Luděk Skočovský  |  367 s.

obálka   

 

Knihovny.cz - katalogy

 

<< DB Obálky knih, obsah, anotace
ČeV, květen 2021

obálka

 

Tesla Eltos 1989 | autor: Ivo Machačka | 328 s. - 3000 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19862 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Tesla Eltos 1989 | autor: Josef Pospíšil, Milada Šetinová | 284 s. - 4500 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19863 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Tesla Eltos 1989 | autoři: Pavel Heřman, Josef Pospíšil, Helena Pitthardová, Milada Šetinová | 364 s. - 4500 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19864 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Tesla Eltos 1989 | autoři: Pavel Heřman, Pavel Lorenc, Čestmír Jeníček, Milada Šetinová | 444 s. - 5000 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19865 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Tesla Eltos 1989 | autor: Jan Pavlů | 188 s. - 3000 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19866 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Tesla Eltos 1989 | autoři: Jan Pavlů, Milada Šetičková | 236 s. - 3000 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19867 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Tesla Eltos 1989 | autoři: Josef Pospíšil, Pavel Heřman, Pavel Lorenc, Marie Kmošková, Milada Šetinová | 240 s. - 5000 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19868 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Tesla Eltos 1989 | autor: Irena Kovářová | 288 s. - 4500 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19869 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

    

Albatros Praha 1990, Klub mladých čtenářů, pro čtenáře od 9 let  | autor: Ivo Machačka, ilustrace Miroslav Komínek  |  112 s. - 40 500 v.

Knihovny.cz - vše

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17864 - Knihovna TM v Brně

 

<< DB obálky knih

obálka

 

Kancelářské stroje Praha 1990 | autoři: Jaroslav Jandoš, Milan Čech, Martin Rosák, Marta Outlá, Petr Pražský | 264 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19875 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Kancelářské stroje Praha 1990 | autoři: Lenka Motyčková, Jan Staudek | 300 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19879 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Tesla Eltos 1990 | autor: Ivo Machačka | 305 s. - 2000 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19877 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Tesla Eltos 1990 | autor: Ivo Machačka | 603 s. - 2000 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19878 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

SNTL Praha 1991 | autor: Karel Richta | 312 s. - 8000 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19870 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

PC-DIR Brno 1991 | autoři: Pavol Rieger, Ladislav Straka | 258 s. - 1000 v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19876 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Grada Praha 1992 | autoři: Milan Scholz, Milan Schwarzkopf | 208 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19887 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Grada a.s. Praha 1992 | autor: Aleš Křesťan | 296 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19903 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Systemconsult Pardubice 1992 | autor: Zdeněk Rosa | 154 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19888 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled nahled

obálka

 

Grada a.s. Praha 1992 | autor: Michal Danilák | 440 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19904 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled nahled