obrázek

   
vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000169811 - Moravská zemská knihovna v Brně - ročníky 1961 až 1966

technicalmuseum.tritius.cz/detail/17856 - Knihovna TM v Brně - 1962 až 1993

ČeV - říjen 2021