obálka   

Academia Praha 1967, 1971, 1977 | autor: Jiří Raichl | 178 s. - 3 500 v., 224 s. - 7 000 v., 236 s. - 7 000 v. | 1967 .d-cev. Vlastimil Čevela, 1977 .d-im. Ivo Machačka |

Jiří Raichl 1927 - konihovny.cz - vše
technicalmuseum.tritius.cz/detail/17904 - Knihovna TM v Brně - 1. vydání 1967 (jedna z prvních knih o programování u nás)
technicalmuseum.tritius.cz/detail/17903 - Knihovna TM v Brně - 3. doplněné a přepracované vydání 1977
      klíčová slova: programování, učebnice VŠ 

<< DB obálky knih, obsah 3. přeprac. vydání

xxx

Jiří Raichl 1927 - knihovny.cz - vše