obálka   
VUTIUM, VUT v Brně 2006, autoři: Libor Holuša, Jiří Kratochvíl, Michal Křížek,
Ivo Marek, Alexander Ženíšek, Jan Franců
- editor,  126 s.  |  .d-bl. Branislav Lacko  |  e-kniha na prog-story  |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/18414 - Knihovna TM v Brně

 

<<  DB obálky knih, obsah

ČeV - srpen 2021