obálka   

NADAS Praha 1975  |  autoři: Miroslav Olehla, Jan Tišer  |   432 s. - 8 000 v. = 2. upr. vydání 1979  |  .d-im. Ivo Machačka  |

xxx - knihovny.cz - vše
technicalmuseum.tritius.cz/detail/17902 - Knihovna TM v Brně
      klíčová slova: programování, učebnice VŠ, matematické modelování

 

<< DB obálky knih