obálka

 

Grada Praha 1992 | autoři: Milan Scholz, Milan Schwarzkopf | 208 s. - Y v. |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/19887 - Knihovna TM v Brně

 

nahled nahled nahled nahled nahled