titulní list   

skripta SPN Praha 1988, Jana Stará, Jaroslav Milota, 176 s.

vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000027828 ... katalog

 

<<  Databázeknih.cz, komentář !!!
ČeV, květen 2017