@@@ novinky & komentáře  |  SNTL Praha, Alfa Bratislava 1978  |  autoři: Miroslav Frk, Vladimír Hrbek  |  553 s. - 1 500 v.  |  on-line obsah a citace vybraných stránek - viz Číst dál ...

obálka
Knihovny.cz - katalogy

foto-citace:
   Titulní list, tiráž, Obsah a Úvod - 11 obr.
   Vyšší hospodářské jednotky (VHJ) TESLA, ZPA a jejich nové závody - 6 obr.
   ASŘ technologických procesů - 6 obr.
   Číslicové počítače - 7 obr.
   Analogové, hybridní a řídící počítače - 11 obr.
   Periferní zařízení VT - 11 obr. 

<< DB Obálky knih
ČeV, listopad 2017 

Obsah

Úvod

Vyšší hospodářské jednotky (VHJ) TESLA a ZPA

Nové závody TESLA a ZPA

ASŘ technologických procesů

Číslicové počítače

Analogové, hybridní a řídicí počítače

Periferní zařízení VT