drah

   
SNTL Praha pro VUT Brno, fakulta stavební 1964, autor: Zbyněk Drahoňovský, 242 s. - 1 350 v.  |  .d-jm.- Jaroslav Medek |

technicalmuseum.tritius.cz/detail/18412 - Knihovna TM v Brně

... jako ukázka je dále digitalizováno asi 30 stran metodicky velice cenného dobového výkladu pro úvodní seznámení studentů s principy programování ...

 

ČeV, srpen 2021

 

 

 drah 01drah 02drah 03drah 04drah 05drah 06drah 07drah 08drah 09drah 10drah 11drah 12drah 13drah 14drah 15drah 16drah 17drah 18drah 19drah 20drah 21drah 22drah 23drah 24drah 25drah 26drah x