vufind.mzk.cz/Record/MZK01-000227809 - MZK v Brně, Bratislava : Alfa, 1972-1990

... specializovaný hodně odborný časopis ...

ČeV - září 2015