• 1938 ... *Opava, pak bydliště Brno, Tišnov (začátek školní docházky 1944/45), Stařeč - pouze podzim 1945, Moravské Budějovice do r. 1951 (soukromé učení na housle), Třebíč (hudební škola na klavír, ve škole pěvecký sbor, doprovod na harmoniku kytarového souboru a big band), od r. 1960 ženatý, 2 děti (v současnosti 5 vnoučat a 2 pravnoučata), po VŠ od r. 1961 nejprve 2,5 roku denní dojíždění Třebíč-Brno. od r. 1964 Modřice ...

 • 1953 až 1956 - Jedenáctiletá střední škola v Třebíči - řádné studium

 • 1956 až 1961 - ČVUT Praha, fakulta strojní - řádné studium, specializace projektování, stavba a provoz tepelně eneregetických zařízení - turbiny, dipl. práce na téma "Špičková elektrárna se 4 spalovacími turbinami", v průběhu studia prezentace studentské vědecké práce "Měření na kompresoru", studentský dixieland, harmonikový doprovod pěvecké skupiny spořitelny v Třebíči

 • 1961 až 1969 - První brněnská strojírna (IBZKG) Brno, projektový odbor
  • práce na projektu teplárny Duslo Šala,
   částečně pak na projektech teplárny Roto Štětí, teplárny Pulawy (Polsko) a elektrárny Nováky (Slovensko),
   asi od r. 1963 práce v redakční radě závodních časopisů "Nápor" a později "Montážník"
  • 1964 až 1969 - hlavní projektant strojní části teplárny Oradea (Rumunsko)
   • III. blok s odběrovou turbinou 55 MW, kotel 350 t páry/hod, 140 at, 570 °C
    vedení a koordinace projektu, pak asi 1,5 roku na stavbě (autorský dozor, vedení šéfmontáže potrubí),
    IV. blok s dodávkou jen kotelny - vedení projektu, před odjezdem na stavbu změna zaměstnavatele

 • 1969 až 1990 - Ingstav Brno, Výpočetní středisko na podnikovém ředitelství
  • vedoucí programátor analytik - nejprve skupina automatizace obchodního úseku, pak řízení projektu ASŘP pro nový počítač, dále vedení všech analyticko-programátorských oddělení VS, v závěru vedení týmu pro inovaci materiálových agend
  • 1973-1975 - VUT Brno, fakulta strojní - postgraduální studium "Programování a použití počítačů ve zpracování dat", dipl. práce na téma "Tisková banka - centrální obecný systém programového řešení tiskových výstupů ve VS"
  • přehled aktivit a realizovaných projektů:
   • koncepce a první verze programového vybavení pro systém "Tisková banka" k jednotnému řešení všech tisků VS - původně na magnetické pásce TESLA 200, - následné využití pro multirežim, výstup na mikrofiše a tisky na EC 1026
   • Materiálová evidence - skupina agend na TESLA 200 a EC 1026 - měsíčně 80.000 záznamů - původně 90 a 80 sloupcové štítky, pak 8-stopá děrná páska, dále diskety a v závěru OCR snímání ručně psaných dokladů
   • Strukturované programování - metodika v jazyku COBOL, přednášky, příklady, příručka
   • Mikrografický informační systém pro vnitropodnikové pokyny a vybrané počítačové sestavy
   • CDM - číselně definovaný minijazyk pro dokumentaci a malé úlohy - interpret s využitím assembleru
   • Celostátní ceník materálu ÚRS Brno pro stavební kalkulace
   • Norma řízení VS s navazující Metodikou projektování ASŘ pro ISGR Bratislava a Ministerstva Stavebnictví ČR i SR
   • 1973 až 1990 - člen redakční rady podnikového měsíčníku Zpravodaj Ingstav (v r. 1990 předseda), autor řady článků a vedení rubriky "Automatizace evidence a řízení"
   • od r. 1973 aktivní účast na přednáškách a odborných seminářích (Programování/TSW,  Výpočetní středisko, Algoritmy vo VT, SOFSEM, Socialistická akademie, ISGR, MSV ČR i SR a další)
   • projektový úkol ASŘ pro EC-1026 s dokumentací v počítači a na mikrofiších (1982)
   • Generátor programů COBOL a prodedur DOS 3/4 pro EC 1026
   • Inovace projektů - metodika - z počítače TESLA 200 na EC 1026 pod DOS 3/4, jazyk COBOL
   • interaktivní databáze stavu materiálových zásob podniku (300 skladů, 150.000 skladových karet, EC 1026 - jazyk COBOL)
      
 • 1990 až 2003 (2014) - ČEVELA Programátorské služby COBOL
  • samostatná firma do r. 2003, následně do r. 2014 občas dohody o školeních či konzultacích pro různé zákazníky, do r. 2006 též aktivní účast na seminářích Prog-Tsw v Ostravě
  • přehled aktivit a realizovaných projektů:
   • samostatný dovoz několika kompilátorů MS COBOL pro MS DOS
   • 1991-1993 oficiální "Microsoft Partner" přes SW Slušovice na platformě MS DOS - především pro kompilátor MS COBOL, z počátku i pro MS DOS 3.0 a další produkty
   • školení a konzultace pro všechny dialekty jazyka COBOL
   • spolupráce s KS Brno a 1994 zakoupení všech práv na kompilátor MX COBOL pro PC
   • spolupráce na školeních a dodávkách profesionálního SW s firmou MF Servis Hradec Králové, oficiálním partnerem Micro Focus a IBM
   • vlastní upravené vývojové prostředí v MS DOS pro MS a MX COBOL v češtině s hypertextovým editorem
   • vlastní "objektový" generátor pro skládání textů ze zdrojových objektů v jazyku COBOL, BAT/CDM příkazů a tvorbu dokumentace
   • vlastní generátor nabídkových menu pro interaktivní řízení práce v prostředí MS DOS na PC
   • VS Ingstav Brno - inovace agendy stavebních kalkulaci z PC pro síť PC Novell (MS COBOL)
   • Kovohutě Břidličná - převod dávkových agend (mzdy, materiál, fakturace) z EC 1025 na PC dávkové zpracování s některými interaktivními možnostmi v síti Novell (MX COBOL)
   • Brano Hradec nad Moravicí - převod velké dávkové agendy (podklady z výroby pro mzdy) z HITACHI na dávkové zpracování na PC (MS COBOL)
   • Karnola Krnov - spolupráce na převodu dávkových podnikových agend z EC 1025 na PC (MS COBOL)
   • PCWEB - internetová stavebnice pro školy (MX COBOL)
   • XWEB - nástroj pro statické generování webového sídla s velkým množstvím křížových odkazů (MX COBOL, HTML, XML)
   • Databáze sborníků 30 ročníků seminářů Programování/TSW Ostrava na CD (pořízeno přibližně 800 referátů od 600 autorů z 200 organizací, klasifikovaných dle 100 témat - naskenováno 6.000 stran, pro navigaci (listování, křížové vazby) pomocí XWEB generováno cca 60 tisíc odkazů
      
 • 1990 ... další realizované aktivity a projekty
  • přehled:
   • 1993-2001 předseda místní zahrádkářské organizace v Modřicích, mezi významné iniciativy patřilo přizvání Zahradnictví Brabec na hodové výstavy, jejich prodloužení do pondělka s přizváním škol a především velká několikaletá anketa "Zajímavé stromy", v rámci které byly ve Zpravodaji publikovány tématické články, na jejichž základě pak děti nakreslily celkem několik stovek obrázků ... 
   • 1998 ... Smíšený pěvecký sbor města Modřice - (old web) - prezentace, jeden ze zakládajících členů
   • 2002 ... Komorní koncerty na radnici v Modřicích - programová náplň, prezentace, úvodní slovo
   • 2005 ... © Modřický Internetový Magazín - vydavatel a hlavní autor stránek i původního programového vybavení pro jejich tvorbu - nyní řešitel oddělení samostatně aktualizovatelných stránek modřických koncertů, pěveckého sboru a folklorního kroužku na portále "webnode.cz"
   • 2006-2013 © Cevela MX COBOL free Compiler - about CeV - kompilátor byl registrován programátory z několika desítek zemí světa - jeho další využitelnost postupně skončila spolu s MS Windows XP
   • 2007-2012 - Zpravodaj Modřice - člen redakční rady (od 10/2008 předseda), řada příspěvků a námětů
   • 2008-2018 ... www.zsmodrice.org - autor projektu a správce stránek - od šk. roku 2008/2009 s vlastním prog. vybavením "txb-es", od šk. roku 2011/2012 pak v systému Drupal 6 - v něm bylo do července 2017 publikováno asi 2400 článků a fotogalerií ve formě přímo přístupné průběžné kroniky ze života školy
   • 2009-2013 © txb-es (Text Builder Editorial) - program pro generování webových stránek - vzory
   • 2010-2011 - Kam v Modřicích - autor prospektové edice, vydané městem ve Zpravodaj
   • 2011 - Volnočasová studie - Modřice - spolupráce na řešení projektu pro město, náměty pro strategický plán - 2008 a 2012, propagátor ekologických spojení do okolí Modřic - Lávka přes Bobravu, 50 portrétů přírodní oblasti RYBNÍKY, Pěší a cyklo spojení "Přízřenice - Modřice sever"
   • 2011 až 2012 - práce na inovaci webu města Modřice - navržená koncepce stránek jako veřejné služby pro vzájemnou komunikaci mezi občany a radnicí s možností úprav nezávisle na poskytovateli nenašla dostatečnou podporu a spolupráce byla ukončena - ze zmíněné koncepce zůstalo mj. realizováno netradiční zadávání příspěvků do Zpravodaje přes formulář na webu a on-line komunikace redakční rady s tiskárnou v průběhu přípravy čísla do tisku 
   • 2011- 2019 Folklorní kroužek města Modřice - zakládající člen vedení, hudební doprovod, nyní prezentace
   • 2014 ... Historie programování a VT u nás - iniciátor a redaktor postupně budované virtuální expozice na portálu prog-story.technicalmuseum.cz, navazující na sbírku a expozici výpočetní techniky TM v Brně

ČeV - Modřice, červenec 2017