Narodil jsem se 9. března 1938 v Opavě. Vzhledem k následným událostem to nebyla nejvhodnější doba pro start do života. Táta byl právník, úředník na berní správě, máma profesorka češtiny a němčiny na českém gymnáziu.

   Jako veřejně česky angažovaná rodina jsme po Mnichovu nemohli v převážně německé Opavě zůstat a tak jsme se dost dramaticky (táta byl totiž za mobilizace jako důstojník narukovaný na Slovensku, snad někde u Modré) narychlo přestěhovali do Brna. Táta pak pokračoval jako přednosta berní správy v Tišnově, kde jsme bydleli do roku 1945. Tam jsem začal vnímat svět, začal chodit do 1. třídy a zažil bombardování i konec války. S rodiči jsme chodívali na Klucaninu, na Květnici, kde jsme sbírali ametysty a s tátou jsme se jezdili koupat do Březiny ke splavu na řece Svratce.

   Po válce byl táta přeložen do pohraničí - Moravských Budějovic a následně do Třebíče, kde jsem v roce 1956 maturoval na tehdejší Jedenáctileté střední škole. Finanční správa musí fungovat přesně a táta nejspíš k tomu měl i dobré renomé, protože jako finanční rada a vedoucí finančního odboru ONV Třebíč občas fungoval i v širším konzultačním týmu na poradách ministerstva financí, takže jsem po něm možná něco z té přesnosti podědil. Taky se vždy zajímal o historii, což mám po něm určitě. Po mámě jsem pak nejspíš zdědil kladný vztah ke čtení čehokoliv a nutkání k psaní vlastních textů.

   Nebyl jsem matematicky nijak zvlášť nadané dítě, ale fakt je, že jsem se na Jedenáctiletce nechal panem profesorem Svobodou přesvědčit k účasti na matematické olympiádě. Řešily se v jejím rámci různé slovní příklady a to mě občas docela bavilo - dokonce jsem v roce 1954 získal druhé místo v tehdejším Jihlavském kraji. Běžné domácí úlohy z matematiky jsem zpravidla psal až ráno ve škole, pokud se tedy večer nezastavil kamarád, abych mu s nimi pomohl. Pod vlivem verneovek a románů J. M. Trosky jsem chtěl být inženýrem. Jako varianty jsem taky zvažoval učitele matematiky a zeměpisu nebo jadernou fyziku, ale dnes vím, že bych na žádnou z nich neměl. Z Třebíče, kde jsme bydleli, bylo blíž do Brna, ale když se na jaře 1956 podávaly přihlášky, byla tam strojní fakulta pouze na vojenské akademii (vznik civilní ohlásili až dodatečně), takže jsem se přihlásil na ČVUT Praha.

<<<  www.databazeknih.cz/jan-matzal-troska ...
<<<  www.databazeknih.cz/jules-verne ...