Téma:   Škola hrou - interaktivní modelovací prostředí pro všechny varianty zobrazení "pic ..."

 

ČeV-OCP  ~ ~ ~  JDoodle Online COBOL Compiler IDE ... ~ ~ ~ a05.txt

program-id. 
  a05-vlastnosti-datovych-polozek.
  *> povinný vstup CMD-line >> Arg a 7 řádků ze Stdin nebo z klávesnice

data division.
  working-storage section.
    1 Arg global.
      2 A1 pic x.    *> volba položky: elementární A až N, skupinová 0 až 3
      2 A2 pic x.    *> volba zobrazení: b = taky binární, 
*> jinak jen znakové a hexadecimální 2 A3 pic 9. *> volba dat: 0 = vždy 7 řádků,
*> 1 = dle hodnoty položky v paměti 88 Prace value 0. 88 Prvni value 1. 88 Dalsi value 2. 88 Konec value 3. 1 S0 global. 2 S1. 3 A pic x(20) value "xčč". 3 B pic x(20) just. 3 C pic x(2) value "y". 2 S2. 3 D pic 999 value 153. 3 E pic 9(5) value 456. 3 F pic s999v99 comp value 23.51. 3 G pic 99 comp-x value 255. 3 H pic x. 2 S3. 3 I pic zz9 value 18. 3 J pic xx. 3 K pic x. 3 L pic x. 3 M pic x. 3 N pic x. procedure division. *> pro volbu Prvni" je zde možnost naplnit položky příkazem "move" move high-value to J move low-value to K initialize S2 call "a05-vstup" stop run. *> Služební podprogramy ********************************************** program-id. a05-vstup. procedure division. accept Arg from command-line display "----- Arg = " Arg perform UNTIL Konec call "a05-hexad" end-perform display "----- Konec" goback. *> ******************************************************************* program-id. a05-hexad. data division. working-storage section. 77 II pic 999. 77 HH pic 999. 77 BB pic 999. 77 DL pic 99. 77 Radek-I pic x(50). 77 Radek-H pic x(150). 77 Radek-B pic x(100). 77 Pocet pic 9. 1 BAJT pic x. 1 BITY. 2 LB. 3 L1 pic 99 comp-x. 3 L2 pic 99 comp-x. 3 L3 pic 99 comp-x. 3 L4 pic 99 comp-x. 2 PB. 3 P1 pic 99 comp-x. 3 P2 pic 99 comp-x. 3 P3 pic 99 comp-x. 3 P4 pic 99 comp-x. 1 KODY. 2 LB. 3 L1 pic 9. 3 L2 pic 9. 3 L3 pic 9. 3 L4 pic 9. 2 PB. 3 P1 pic 9. 3 P2 pic 9. 3 P3 pic 9. 3 P4 pic 9. 1 TT pic 9999. 1 TV pic x. 1 VV. 2 V1 pic x. 2 V2 pic x. procedure division. display " ....*....1....*....2....*....3....*....4....*....5....*....6....*....7" evaluate A1 when "A" move length of A to DL if A3 not = 1 accept A end-if
display DL " " A move A(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "B" move length of B to DL if A3 not = 1 accept B end-if
display DL " " B move B(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "C" move length of C to DL if A3 not = 1 accept C end-if
display DL " " C move C(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "D" move length of D to DL if A3 not = 1 accept D end-if
display DL " " D move D(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "E" move length of E to DL if A3 not = 1 accept E end-if
display DL " " E move E(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "F" move length of F to DL if A3 not = 1 accept F end-if
display DL " " F move F(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "G" move length of G to DL if A3 not = 1 accept G end-if
display DL " " G move G(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "H" move length of H to DL if A3 not = 1 accept H end-if
display DL " " H move H(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "I" move length of I to DL if A3 not = 1 accept I end-if
display DL " " I move I(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "J" move length of J to DL if A3 not = 1 accept J end-if
display DL " " J move J(1:DL) to Radek-I perform HEXAD
when "K" move length of K to DL if A3 not = 1 accept K end-if
display DL " " K move K(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "L" move length of L to DL if A3 not = 1 accept L end-if
display DL " " L move L(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "M" move length of M to DL if A3 not = 1 accept M end-if
display DL " " M move M(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "N" move length of N to DL if A3 not = 1 accept N end-if
display DL " " N move N(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "0" move length of S0 to DL if A3 not = 1 accept S0 end-if
display DL " " S0 move S0(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "1" move length of S1 to DL if A3 not = 1 accept S1 end-if
display DL " " S1 move S1(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "2" move length of S2 to DL if A3 not = 1 accept S2 end-if
display DL " " S2 move S2(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when "3" move length of S3 to DL if A3 not = 1 accept S3 end-if
display DL " " S3 move S3(1:DL) to Radek-I perform HEXAD when other display "--- chybne zadání CMD-line !!!" set Konec to true end-evaluate evaluate true when Prvni set Konec to true when Prace set Dalsi to true move 1 to Pocet when Dalsi and Pocet < 6 add 1 to Pocet when other set Konec to true end-evaluate goback. HEXAD. move space to RADEK-H RADEK-B move 1 to HH BB perform varying II from 1 by 1 until II > DL move Radek-I(II:1) to BAJT call x"F5" using BAJT BITY move corr BITY to KODY move LB of KODY to TT perform TST move TV to V1 move PB of KODY to TT perform TST move TV to V2 move VV to Radek-H(HH:2) add 3 to HH if A2 = "b" and II not > 10 string LB of KODY "-" PB of KODY delimited size into Radek-B(BB:9) add 10 to BB end-if end-perform display " " Radek-H . if A2 = "b" display " " Radek-B end-if . TST. evaluate TT when 0000 move "0" to TV when 0001 move "1" to TV when 0010 move "2" to TV when 0011 move "3" to TV when 0100 move "4" to TV when 0101 move "5" to TV when 0110 move "6" to TV when 0111 move "7" to TV when 1000 move "8" to TV when 1001 move "9" to TV when 1010 move "a" to TV when 1011 move "b" to TV when 1100 move "c" to TV when 1101 move "d" to TV when 1110 move "e" to TV when 1111 move "f" to TV end-evaluate . end program a05-hexad. *> ****************************************************************** end program a05-vstup. end program a05-vlastnosti-datovych-polozek.

ČeV - 30.5.2020