Téma:   Zobrazení textových řádků dat z programu podprogramem - literály různé délky

ČeV-OC  ~ ~ ~  JDoodle Online COBOL Compiler IDE ...

program-id. 
  a041.
    *> zbytek předávaného řádku do max délky je nedefinovaný, proto je nutná ukončovací kombinace "*/"
procedure division.
  call "pis" using by content "První řádek textu literálu */"
  call "pis" using by content "druhý řádek ... */"
  stop run.

*> *****************************************************************************  
program-id.
  pis.
data division.
  working-storage section.
    1 R pic x(256).
  linkage section.
    1 W pic x(256).
    
procedure division using W.
  move " " to R
  unstring W delimited "*/" into R
  display R
  goback.
  
end program pis.
end program a041.

ČeV - 2.6.2020