Téma:   Podprogramy pro přečtení a zobrazení textových řádků dat - vstup = CMD-Line a Stdin/klávesnice

ČeV-OC  ~ ~ ~  JDoodle Online COBOL Compiler IDE ... ~ ~ ~ a04.txt

program-id. 
  a04-vnorene-podprogramy.
    *> analogicky s tématem a02, pouze namísto příkazu "perform" je použit "call"
    *> klazule "global" umožnuje sdílení dat v paměti včetně jejich identifikátorů

data division.
  working-storage section.
    1 SDILENA-DATA global.
      2 RADEK-C pic x(80) value "*".
      2 RADEK-S pic x(80) value "*".
        88 KONEC value " ".

procedure division.
  call "a04-C"
  call "a04-S"
  stop run.
  
program-id.
  a04-C.
procedure division.
  accept RADEK-C from command-line
  display "----- C = " RADEK-C
  goback
  .
  end program a04-C.

program-id.
  a04-S.
procedure division.
  perform until KONEC
    accept RADEK-S 
    if not KONEC
      display RADEK-S 
    end-if end-perform
  display "----- KONEC"
  goback
  .
  end program a04-S.

end program a04-vnorene-podprogramy.

ČeV - 29.5.2020