Téma:   Zápis dat z programu do textového souboru a jeho přečtení s číslováním řádků

ČeV-OC  ~ ~ ~  JDoodle Online COBOL Compiler IDE ... ~ ~ ~ a03.txt

program-id. 
  a03-tvorba-a-cteni-souboru.
    *> jméno souboru musí být zadáno v CMD-line

environment division.
  input-output section.
    file-control.
      select SOUBOR assign JMENO-SB line sequential.
data division.
  file section.
    fd SOUBOR.
      1 RADEK pic x(80).
  working-storage section.
    77 JMENO-SB pic x(20).
    77 POCET pic 999.
    77 R pic 9.
      88 CTENI value 0.
      88 KONEC value 1.

procedure division.
  perform PRECTI-C
  perform ZAPIS-DATA
  perform PRECTI-DATA
  stop run.
  
PRECTI-C.
  accept JMENO-SB from command-line
  display "----- C = " JMENO-SB 
  .
ZAPIS-DATA.
  open output SOUBOR
  perform RADKY-DAT
  close SOUBOR
  display "----- data:" 
  .
PRECTI-DATA. 
  set CTENI to true
  move 0 to POCET
  open input SOUBOR
  perform until KONEC
    read SOUBOR
      end
        set KONEC to true
      not end
        add 1 to POCET
        display POCET " " RADEK
      end-read end-perform
  close SOUBOR
  display "----- KONEC" 
  .
RADKY-DAT.  
  write RADEK from "1. řádek"
  write RADEK from "2. řádek"
  write RADEK from "..."
  write RADEK from space
  write RADEK from "další řádky dle potřeby"
  .

Výsledek:

----- C = a03         
----- data:
001 1. řádek                                   
002 2. řádek                                   
003 ...                                       
004                                         
005 další řádky dle potřeby                          
----- KONEC

ČeV - 20.5.2020