Téma:   Přečtení a zobrazení textových řádků dat - vstupem je CMD-line a Stdin nebo klávesnice

ČeV-OC  ~ ~ ~  JDoodle Online COBOL Compiler IDE ... ~ ~ ~ a02.txt

program-id. 
  a02-cteni-cmd-stdin-klavesnice.
    *> text argumentů v rámečku CMD-line není povinný
    *> textové řádky jsou povinně v rámečku Stdin 
    *>  musí končit prázdným řádkem "Enter"
    *> zapnutí tlačítka "Interactive" způsobí ignorování standardního vstupu Stdin,
    *>  vstupní řádky jsou povinně z klávesnice na pozici kurzoru v rámečku Result,
    *>  musí končit prázným řádkem "Enter"

data division.
  working-storage section.
    77 RADEK-C pic x(80) value "*".
    77 RADEK-S pic x(80) value "*".
      88 KONEC value " ".

procedure division.
  perform PRECTI-C
  perform PRECTI-S
  stop run.
  
PRECTI-C.
  accept RADEK-C from command-line
  display "----- C = " RADEK-C
  .
PRECTI-S.
  perform until KONEC
    accept RADEK-S 
    if not KONEC
      display "S = " RADEK-S 
    end-if end-perform
  display "----- KONEC"
  .

Výsledek:

----- C = obsah rámečku CMD-line                 
S = "řádky z rámečku Stdin nebo zadané z klávesnice" ...                                                       
----- KONEC

 ČeV - 11.5.2020