Téma:   Hexadecimální a binární zobrazení textových řádků dat - vstupem je Stdin nebo klávesnice

ČeV-OC  ~ ~ ~  JDoodle Online COBOL Compiler IDE ... ~ ~ ~ a70.txt

program-id.                               
  a70-interni-zobrazeni-dat.                               
    *> vstupem jsou řádky Stdin nebo interaktivně vložené z klávesnice, ukončené "Enter", 
    *> výstupem je hexadecimální zobrazení vstupu, při CMD-Line = "b" je k tomu i binární,
    *> limit pro trvání interaktivní práce je asi 1 minuta 
                                     
data division.
  working-storage section.                         
    1 BAJT pic x.                             
    1 BITY.                                
      2 LB.                                 
        3 L1 pic 99 comp-x.                         
        3 L2 pic 99 comp-x.                         
        3 L3 pic 99 comp-x.                         
        3 L4 pic 99 comp-x.                         
      2 PB.                                 
        3 P1 pic 99 comp-x.                         
        3 P2 pic 99 comp-x.                         
        3 P3 pic 99 comp-x.                         
        3 P4 pic 99 comp-x.                         
    1 KODY.                                
      2 LB.                                 
        3 L1 pic 9.                             
        3 L2 pic 9.                             
        3 L3 pic 9.                             
        3 L4 pic 9.                             
      2 PB.                                 
        3 P1 pic 9.                             
        3 P2 pic 9.                             
        3 P3 pic 9.                             
        3 P4 pic 9.                             
    1 T pic 9999.                             
    1 TV pic x.                              
    1 V.                                  
      2 V1 pic x.                              
      2 V2 pic x.                              
    77 RADEK-C pic x(80).
    77 RADEK-S pic x(80).
      88 PRACE value "*".
      88 KONEC value " ".
    77 D pic 999.
    77 I pic 999.
    77 H pic 999.
    77 B pic 999.
    77 RADEK-H pic x(160).
    77 RADEK-B pic x(160).

procedure division.
  perform PRECTI-C
  perform PRECTI-S
  stop run.
  
PRECTI-C.
  accept RADEK-C from command-line
  display "----- C = " RADEK-C
  .
PRECTI-S.
  set PRACE to true
  perform until KONEC
    accept RADEK-S 
    if not KONEC
      perform HEXA
    end-if end-perform
  display "----- KONEC"
  .
HEXA.
  display "   ....*....1....*....2....*....3....*....4....*....5....*....6....*....7"
  move 0 to D
  inspect RADEK-S tallying D for trailing " "
  compute D = 80 - D
  display D " " RADEK-S 
  move space to RADEK-H RADEK-B
  move 1 to H B
  
  perform varying I from 1 by 1 until I > D
    move RADEK-S(I:1) to BAJT 
    call x"F5" using BAJT BITY
    move corr BITY to KODY                      
    move LB of KODY to T perform TST move TV to V1
    move PB of KODY to T perform TST move TV to V2           
    move V to RADEK-H(H:2)
    add 3 to H
    if RADEK-C = "b"
      string LB of KODY " " PB of KODY delimited size 
      into RADEK-B(B:9)
      add 10 to B
    end-if end-perform
    
  compute D = 2 * D
  display D " " RADEK-H
  if RADEK-C = "b"
    compute D = 4 * D
    display D " " RADEK-B
    end-if
  .
TST.                                   
  evaluate T                              
    when 0000  move "0" to TV                    
    when 0001  move "1" to TV                    
    when 0010  move "2" to TV                    
    when 0011  move "3" to TV                    
    when 0100  move "4" to TV                    
    when 0101  move "5" to TV                    
    when 0110  move "6" to TV                    
    when 0111  move "7" to TV                    
    when 1000  move "8" to TV                    
    when 1001  move "9" to TV                    
    when 1010  move "a" to TV                    
    when 1011  move "b" to TV                    
    when 1100  move "c" to TV                    
    when 1101  move "d" to TV                    
    when 1110  move "e" to TV                    
    when 1111  move "f" to TV                    
  end-evaluate. 
                           
 

ČeV - 28.5.2020