accept  DAT-1  [from command-line]

statement to transfer data from the input device in hw/sw environment into data item

>>>   ibm   |   micro focus   |   fujitsu p.294   |   gnu p.123   |   2020 p.493   |   1960 p.42   |   POJMY  mx   |  

příkaz

příkaz1) k přenosu dat ze vstupního zařízení v hw/sw prostředí do datové položky, 
JDoodle-IDE v rámci free-limitu2) nabízí pro tento příkaz 3 možnosti ke vstupu dat:

      accept DAT-1 from command-line
            (do položky DAT-1 přečte parametry z příkazového řádku = z rámečku Cmd-Line)3)

      accept DAT-1
            (do položky DAT-1 přečte řádek ze standardního vstupu = z rámečku Stdin)

      pokud je před spuštěním "Execute" nastaven režim "Interactive"
            (do položky DAT-1 přečte řádek, zapsaný z klávesnce na pozici kurzoru v rámečku Result)

 

Komentáře:
      1) accept = (přijmout, přečíst)
      2) ze standardního vstupu nebo interaktivně může program číst max asi 50x
      3) parametry z příkazového řádku může program číst vždy pouze 1x 

      DAT-1
            - zde (tj. gnu) může být  pic-x, 9, z9, ... / v jiných dialektech (ibm, ...) pouze pic-x                     ***) 
            - pokud je obsah řádku delší než rozsah DAT-1, přebývající znaky se ignorují dle pravidel zobrazení

      Témata 
            a02, a03,

 

ČeV - 24.5.2020