>>   ibm   |   micro focus   |   fujitsu p.312   |  BS2000  |  gnu p.143   |   ISO/IEC 1989:2023   |   1960 p.50   |   CeV-OCP  mx   |  

Unikátní vlastnosti jazyka COBOL

   Systematický přístup k hodnocení programovacího jazyka znamená, že si na počátku musíme položit otázku, k jakému účelu ho budeme používat. Jazyk COBOL vznikl v USA v roce 1960 společným úsilím uživatelů v průmyslu, ministerstva obrany a dalších federálních vládních agentur a výrobců počítačů. Předpokládalo se, že "Common Business Oriented Language" (COBOL), tj. "Obecný Podnikatelsky Orientovaný Jazyk" může významně pomoci ke snížení náročnosti programování a tím k dosahování účinnějšího a ekonomičtějšího využití počítačů. 

   Účel, ke kterému byl na počátku určen a také následujících 60 let i v současnosti stále využíván, je dán jeho názvem. "Podnikání" (Business) je práce, související s výrobou, nákupem a prodejem zboží nebo služeb. Zpracování dat, pro které byl COBOL navržen, lze tedy charakterizovat především jejich velkým množstvím, zpravidla složitou strukturou záznamů, ale poměrně jednoduchými algoritmy pro manipulaci s nimi i pro většinou aritmetické výpočtové a logické srovnávací operace.

 

--- rozpracováno ---