prog-story magazin  2-6/2018

... první oznámení o 4. konferenci TM v Brně a vybrané světové pohledy do historie ... (ČeV - 7. června 2018)

Od strojového kódu
k programování neuronových sítí

4. ročník konference TM v Brně
středa 19. září 2018 od 14 hod
více ....

Muzeum analogových počítačů

(mj. stručně cituje i VÚMS)
více ....

Historie počítačů ...
hardware, software, internet

obsáhlá databáze, popisující vývoj a především zainteresované osobnosti
více ....

Počítačoví průkopníci

On-line verze knihy s profily významných osobností - IEEE Computer Society Press
více ....

Síla počítačového kódu

BBC Timeline 1679 ... 2008:
Jak se stalo, že svět začal být řízen počítačovým kódem
více ....

Muzeum počítačové historie

světově asi nejvýznamnější počítačové muzeum, odkazy na řadu souvisejících článků a foto i v češtině ...
více ....

Virtuální muzeum informatiky

autorkou je učitelka střední všeobecně vzdělávací školy s rošířenou výukou matematiky, informatiky a fyziky
více ....

Virtuální muzeum historie
výpočetní techniky v obrazech

... všechny obrázky jsou velice vtipně propojeny na Wikipedii...
více ....