The Power of Computer Code - BBC

bbc comp code

 

 obsah:                                                                                                                                                                 názorná a stručná časová řada vybraných milníků v rozvoji programování a nasazení počítačů od 1679 do 2008

 Čev - říjen 2015