@@@ novinky & komentáře  |  souhrnné historické pohledy  | 

bbc comp codeTimeline - (iWonder) - na webu BBC bylo zrušeno :o(((
názorná a stručná časová řada vybraných milníků v rozvoji programování a nasazení počítačů od 1679 do 2008 

(mj. díky prezentaci přednášených textů též ve formě PDF - viz Transcript, je velice užitečná též možnost současného poslechu a jejich čtení - ČeV))

Digital entrepreneur Piers Linney presents the story
   How the world came to be run by computer code
   - from weaving looms to mobile apps ...

Digitální podnikatel PL prezentuje historii
   "Jak svět přišel k tomu, že je poháněn počítačovým kódem"
   - od tkalcovských stavů k aplikacím v mobilních telefonech ...


ČeV - říjen 2015