"Mini-web se představuje ..."

Úvod

Jako netradiční dárek k Vánocům 2021 je tímto předkládán první příklad webové stránky, automaticky vytvořené ze zadávacího textu pomocí programovací stavebnice "Mini-web".

Vznik této aplikace byl inspirován nedávným úkolem katalogizace zatím nezařazených publikací v depozitáři TM v Brně, kde bylo potřeba vytvořit podklad k hodnocení a výběru na základě několika stovek foto (obrázkový seznam byl vytvořen automaticky dle obsahu složky).

Aplikace "Mini-web" byla též experimentálně použita pro webovou stránku "prog-story magazín" č. 6-11/20201 a brzy by měla být připravena k volnému stažení na portálu "prog-story" Technického muzea v Brně. Nyní je tam k prohlédnutí zadávací text k této stránce.


Spokojené Vánoce
a pevné zdraví v novém roce 2022
přeje Vlastimil Čevela
<<< Třebíčský betlém v kostele v Modřicích,
(foto Mirek Hájek)

 

Co je a jak funguje "Mini-web"

Stavebnice "Mini-web" je zjednodušený univerzální programovací nástroj pro tvorbu webových stránek na domácím počítači nebo notebooku s operačním systémem MS Windows. Možnosti jejího využití nejsou nijak omezeny a závisí pouze na šíři nabídky v knihovně šablon.

Funguje na podobné základní filozofii, jako většina moderních programovacích jazyků. To znamená, že realizuje sestavování celku z předem připravených typizovaných dílčích částí, tj. šablon, ve kterých jsou jejich vybrané vlastnosti nahrazeny konkretními hodnotami pro dané případy využití.

Při práci se stavebnicí jsou tedy pro každou stránku vytvářeny 2 soubory shodného jména s různými příponami. Podkladem je ručně sepsaný zadávací text stránky "jmeno.txt", obsahující posloupnost příkazů ke vkládání zvolených šablon s konkretními parametry. Výsledná webová stránka "jmeno.htm" je pak ze zadávacího textu vytvořena automaticky.

Pro tvorbu webových stránek pomocí stavebnice "Mini-web" proto nejsou potřeba znalosti profesionálně využívaných specializovaných jazyků. Pouze je nutné dobře ovládat editor "Poznámkový blok" a složky i soubory v prostředí "Průzkumník Windows". Pro plynulou práci je pak velice vhodná spolehlivá orientace v ovládání záložek webového prohlížeče a v několika současně otevřených oknech.

V současné základní verzi se stavebnice velice dobře hodí k tvorbě stránek standardního formátu s plovoucími bloky textů nebo obrázků s odkazy. Konkretně třeba jako ilustrovaný rozcestník, odkazující na fotalba, mapy, videa a pod. Mimořádně praktická pak je jako zápisník pro komentované rešerše při jakémkoliv vyhledávání nebo studiu internetových zdrojů.

široký blok skládaný

 

2015 - Vítání jara u náhonu

stránka ... velká fotogalerie z akce Dětského folklorního kroužku, foto Mirek Hájek

úzký blok skládaný     

 

Z Betléma se ozývá

video ... z vystoupení Modřického pěveckého sboru v lednu 2020, diriguje Jaromír Gamba

(autor Mirek Hájek)     

 

2021 - 10 let od úmrtí

stránka na Aktuálně.cz

fk-blok (foto-klik) s odkazem na web     

 

Od Soutoku k soutoku

článek ve Zpravodaji Modřice č. 7-8/2021, autorka Stanislava Kleinová

fk-blok s odkazem na dokument .pdf