Mw-jazyk - základní příručka

|   Hlavní   |   Lexikon   >   Mw-jazyk   |   O nás   |  


vzor - Obrázkový sloupec

- ZDE 

Obsah (projekt stránky)

rizeni
  Řízení práce 1/2        řízení práce 2/2         Význam symbolů v nápovědě
str-1
  Zadávací kód stránky      Skladba stránky (blok-s)   
str-2
  Příkazy a parametry       Příkazové značky od 1. sloupce  *) varianty zápisu parametrů  
str-3
  Skladba typizovaného bloku   Varianty bloků a odkazy     Varianty obrázků    
f-znacky
  Formátovací značky 1/3     f-znacky 2/3           f-značky 3/3
pv-kod
  Přímo vkládaný kód - pev-text  Modely bloků pro příklady    příklady *)
  *) kompletní stránky: Naučná stezka, Webnode a facebook, Tábor, Vítání jara, Velikonoce 2022
obr-1, obr-2, obr-3, obr-4
  Hainburg, Bílovice n./Sv., Přízřenice, Příroda
mapy-cz, rajce, youtube
  Přízřenice, Rajčata v listopadu, Rock and Roll

 

Úvod

  Tato příručka k programování webových stránek v Mw-jazyku stavebnice Mini-web obsahuje příkazy a pravidla pro celkové řízení práce a pro návrhy zadávacích kódů stránek.

  Nabídka editace souborů a vlastní generování stránek do zdrojového kódu HTML pak probíhá automaticky po spuštění realizačního skriptu EDA.

  Pravidla a příkazy jsou uváděny stručným výčtem. Pro širší výklad koncepce i pojmů, odpovědi na často kladené otázky a novinky je třeba navštívit výše odkazované související stránky.

  Návrh stránky by měl začínat projektem = představou, co bude obsahovat. V závěru může být smazán či převeden na komentář. Vlevo byl ponechán jako příklad a pro navigaci.

  Programování Mini-web, podobně jako každé jiné, vyžaduje nejen zvládnutí pravidel, ale i trpělivost a vytrvalost. Počítač totiž dokáže neúnavně připomínat, že cestu k výsledku, musí programátor hledat především u sebe.

Vlastimil Čevela, Modřice - duben 2022
příp. dotazy: cevelavl(z)volny.cz

 


popis   rizeni:

Řízení práce 1/2

  Kód pro řízení práce definuje řídící příkazy pro realizační skript EDA. Je trvale uložen v souboru Rizeni-prace.txt a dle potřeby aktualizován.

  (!) Při instalaci jsou v něm definovány 3 dále uvedené příkazy s poznámkou "/* !!!", které tam musí trvale zůstat. Aktualizaci/editaci Zápisníku i ostatních stránek je možno vybrat/potlačit *): (!)

 0 Mini-web (Rizeni-prace.txt)  /* !!! 
 =sz,pg,htm,-          /* !!!

 /,Zapisnik,htm
 ... příkazy pro výběr stránek  *)
  ... při odsazení se ignorují  
 /*
 ... ignorované příkazy/řádky
 */

 call gen            /* !!! 

 /**
 ... ingoruje se vše až do konce souboru

*) Přisunutím nebo odsunutím příkazu od 1. sloupce na řadku lze snadno nastavit aktuální práci a pak opakovaným spouštěním skriptu EDA stránku vytvářet postupně.

 

řízení práce 2/2

příkazy k samostatné editaci *):

 ed /,jm-stranky  /* komentář  **)
 ... 
příkazy k editaci a generování:
 /,jm-stranky    /* komentář
 ... 
shodně vytvoření nové stránky:
 /,jm-nove-stranky /* komentář
 ... 

*) Při 1 spuštění může EDA postupně editovat, generovat či vytvořit libovolný počet stránek (!)

**) jm-stránky stručné, malými písmeny, bez mezer a bez diakritiky. (!)

 

Význam symbolů v nápovědě dále:

 ... posloupnost 1 nebo několika řádků
 --- parametr, povinně od 1. sloupce
 (!) důležitá poznámka

 / (lomítko) v nápovědě znamená variantu popisu,
  varianty mohou být odděleny i čárkami (x, y),
  v zadávacím kódu stránky či v řízení práce /
  znamená složku (!) 

 ^ komentář k předcházejícímu řádku ve vzoru

 


popis   str-1:

Zadávací kód stránky

   Zadávací kód je soubor *.txt, ze kterého je generován zdrojový kód jedné webové stránky *.htm v jazyku HTML.

   V jazyku stavebnice Mini-web je zadávací kód definován jako kombinace tří skupin řádků:

  / příkazy s parametry
   ^ vložení typizované šablony

  / přímo vkládaný kód
   ^ pevný text / volný text (plovoucí)

  / pracovní komentáře programátora
   ^ řádky mezi značkami /* ... */ a jiné

  (!) Všechny vkládací a vymezovací příkazy, musí povinně začínat od 1. sloupce na novém řádku a nesmí za nimi být mezera (!).

  (!) Vzory vkládacích příkazů definují povinné pořadí a počet konkretních parametrů (!).

 


Skladba stránky

   Základní model Mini-web nabízí předem připravené typizované vzory a prvky:

  - dva typy bezpatkového písma (rozdílně pevný a volný text) a standardní barva pozadí
  - jednotný vzor celkového řešení stránky 
    ... pevné vycentrované záhlaví nahoře s možností automatické lokální navigace, 
    ... posloupnost plovoucích bloků s možností jejího přerušení
    ... pevně vycentrovaná tiráž dole s možností komentáře
  - odkazy ve vkládaných typizovaných šablonách se standardně otevírají v nové záložce
 a) Standardní vzor skladby stránky:     b) varianty:
 >A                      >A-exp
 --- Název stránky                ^ stránka bez lokální navigace,
 =================                 může být využita i jinde ("export")
              
 ... plovoucí bloky              >D
                        ^ plavání bloků je zakončeno/přerušeno příkazem "dost"
 
 >Z                      >Z-tx 
 ===                     komentář,
                       =========

 


popis   str-2:

Příkazy a parametry


 vkládací příkazy:
  >A, A-exp, >Z, >Z-tx, >D
  >blok, blok-s, blok-x, >--,
  >os, ov, os/ov-o, os/ov-w, o-rajce
  >kw, wk, w, 

 vymezovací příkazy:
  >, >:, >1 ... <
  /+ ... +/, /* ... */, /** ...

 skladba příkazu:
  >jm-šablony
  --- parametry (varianty zápisu dále *)
  === ukončení příkazu **)     
 **) varianty ukončení příkazu:
   / řádek s rovnítky (1x nebo min 3x) "===",
    podtržení, které zpřehledňuje zápis kódu
   / řádek mezerový/prázdný(Enter)  
   / nic, pokud následuje jiný příkaz
    (neplatí pro příkazy ">" a ">1")

 

Příkazové značky od 1. sloupce)


 >  - následují řádky pevného textu
 >1 - "shodně" s bílým podkladem
 >: - "shodně" s f-značkami
 <  - konec pevného textu 
                        
 >.. - vložení šablony jména ".."
    následují řádky parametrů a/nebo ukončení 
 -, - krátké paramatry na 1 řádku *)
 /+ - začátek dlouhého parametru *)
 +/ - konec dlouhého parametru  *)
                        
 =  - / ukončení znakem
 ==. - / ukončení podtržením "==atd"
   - / ukončení mezerovým řádkem 
 >.. - / ukončení vložením další šablony
                        
 /* - následují řádky komentáře
 */ - konec řádků komentáře
 /** - následuje komentář do konce souboru
 *. - řádek, začínající "*" je komentář 
                         

 

 *) varianty zápisu parametrů - odkaz ">w"

standardně každý na 1 řádku od 1. sloupce:

 --- par1
 ...
  ... odsunutý parametr se ignoruje
 --- parN
dlouhé je doporučeno rozdělit na více řádků:
 /+
 ... řádky par1 až parN,
   mohou začínat i mezerami
 +/
krátké parametry mohou být na jednom řádku:
 -,par1,...,parN 

  (!) Ve všech parametrech je možno využívat formátovací značky, definované dále, jako příklad je zde uveden jednoduchý odkaz ">w" (!):

 >w
 -,název odkazu,komentář/(_)/(__),adresa odkazu

 


popis   str-3:

Skladba typizovaného bloku

 >blok
 Nadpis bloku
 ============
 ... datový obsah bloku
    / přímo vkládaný kód (pevný/volný text)
    / příkazy pro typizované šablony
 >--
 >
 ... přímo vkládaný pevný text
 <
 >:
 ... přímo vkládaný pevný text s f-značkami
 < 
 ... přímo vkládaný volný text s f-značkami
   (řádky mimo pevný text a mimo parametry)
(!) uvedený příkaz >-- pro konec bloku je vždy povinný, stejně tak jako vymezovací příkazy >, >:, < (!)  dále varianta bloku dvojnásobné šířky:
 >blok-s
 Nadpis širokého bloku
 =====================

 

Varianty začátku bloků a odkazy

blok bez nadpisu / s nadpisem volným textem a kombinacemi:

 >blok-x
 ============
 (4_Nadpis bloku_4)

blok s nadpisem pod obrázkem:

 >blok-x
 >os-o
 --- adresa obrázku
 ============
 (4_Nadpis bloku_4)

odkaz s komentářem před, za odkazem :

 >kw, wk
 --- název odkazu
 --- adresa odkazu
 --- komentář (před odkazem, za odkazem)

odkaz s komentářem před i za odkazem :

 >kwk
 --- komentář (před odkazem)
 --- název odkazu
 --- adresa odkazu
 --- komentář (za odkazem)

 

Varianty obrázků

obrázky bez zvětšení a bez odkazů:

 >os
 --- adresa obrázku "na šířku" 
 >ov
 --- adresa obrázku "na výšku"
 ===

obrázky se zvětšením po kliknutí *):

 >os-o, >ov-o
 --- adresa obrázku 
 ===

obrázky s odkazem po kliknutí *):

 >os-w, >ov-w
 --- adresa obrázku 
 --- odresa odkazu
 ===

vložení okna aplikace Rajce.idnes.cz *):

 >o-rajce
 --- ID číslo alba
 ===
 *) standardní otevření v nové záložce

 

 


popis   f-znacky:

Formátovací značky 1/3

 umístění:
  - kdekoliv na řádku, i od 1. sloupce

 použitelné: 
  - v řádcích parametrů k šablonám
  - v přímo vkládaném kódu:
    pevný text 
      = v řádcích >: ... < 
    volný text 
      = mimo řádky parametrů
      = mimo řádky >, >1 ... <

 (!) doporučení k odkazům:
  definování odkazů formou f-značek je výhodné,
  pokud jsou adresy a názvy krátké,
  jinak je přehlednější využít příkazy ">kw, >wk"

  otevírání odkazů ve stejném okně je potřebné
  pro relativní odkazy v rámci 1 stránky
  nebo 1 projektu (skupiny stránek) 

 

f-značky 2/3

 //  zalomení řádku *)
 /_ _/ prázný odstavec (odsazení 1 řádkem)

 (_)  pevná mezera
 (__) čárka a pevná mezera
 (_o_) prázný odstavec (odsazení několika řádky)
 (=)  oddělovací hnědá linka
 (^)  datum a čas "dd.mm.rrrr hh:mm"

 (<), (>)  levá a pravá šipková závorka  
 
 zvýrazněný nadpis v rámci bloku-x:
  (4_text nadpisu_4) 

 ((_..._)) tučný text  
 (_..._)  text kurzívou 

 (m_..._m) malé písmo
 (v_..._v) velké písmo 

 

f-značky 3/3

 odkazy s otevřením v nové záložce:
  |: adresa :|: název :| 
   ^   ^  ^   ^  povinné mezery 

 odkazy s otevřením ve stejném okně:             
  |: adresa .|: název :| 
       ^ namísto ":" je pouze "."
   ^ vhodné v případě relativní adresy
 
 odsazený odstavec: 
  /_ ... _/  sázený zleva *)   
  /p_ ... _/ sázený "na prapor" zprava
  /s_ ... _/ sázený na střed  
  /z_ ... _/ sázený se zarovnanými okraji  

  /a_ ... _a/ autorská značka, 
        malé písmo, sázená zprava

 *) značky //, /_ nelze použít,
  pokud je na řádku adresa odkazu
  "http..", "file..", tj. není relativní

 


příklad   _pv-kod:

Přímo vkládaný kód - pevný text

pevný text - umožňuje dokumentační formátování,
zadávací kód 1. části dále zobrazeného příkladu:

 >blok
 Modely bloků pro příklady
 =========================
 (=)
 >
 Obrázky s texty a odkazy
 ------------------------
  
  | blok     |       |       |
  | s formátem  | blok    | blok    |
  | příkazů   | 1. příkladu | 2. příkladu |
  | ke zobrazení |       |       |

  zadávací kódy zobrazených příkladů
 <
 (=)
 >--

 

Modely bloků pro příklady


Obrázky s texty a odkazy
------------------------
  
  | blok     |       |       |
  | s formátem  | blok    | blok    |
  | příkazů   | 1. příkladu | 2. příkladu |
  | ke zobrazení |       |       |

  zadávací kódy zobrazených příkladů


Oostatní bloky
--------------

  | blok     |       |       |
  | s formátem  | blok    | blok    |
  | příkazů   | s popisem  | příkladu  |
  | ke zobrazení |       |       |

  zádávací kód zobrazeného příkladu

 

příklady:


volný text - f-značky, navigační lišta:

|   MIM   |   Mini-web   |   prog-story   |pevný text - f-značky, odkazy v tabulce:
stránka: Naučná stezka ....... zadávací kód 
stránka: Příklady odkazů na stránky "webnode" a "facebook" 
stránka: Tábor ............... zadávací kód
stránka: Vítání jara ......... zadávací kód 
stránka: Velikonoce 2022 ..... zadávací kód 


 

Zadávací kód zobrazených příkladů:

>blok
příklady
========
(=)
volný text - f-značky, navigační lišta:
/s_ | (_)
|: https://mim-x.mzf.cz/ :|: MIM :| (_) | (_)
|: http://prog-story.technicalmuseum.cz/data/mini-web/ :|: Mini-web :| (_) | (_) 
|: http://prog-story.technicalmuseum.cz/ :|: prog-story :| (_) | _/ 
//
(=)
pevný text - f-značky, odkazy v tabulce: 
>:
stránka: |: pri/n-stezka.htm :|: Naučná stezka :| ....... |: pri/n-stezka-kod.htm :|: zadávací kód :| 
stránka: |: pri/webnode-facebook.htm :|: Příklady odkazů na stránky "webnode" a "facebook" :| 
stránka: |: pri/tabor.htm :|: Tábor :| ............... |: pri/tabor-kod.htm :|: zadávací kód :|
stránka: |: pri/jaro-10let.htm :|: Vítání jara :| ......... |: pri/jaro-10let-kod.htm :|: zadávací kód :| 
stránka: |: pri/velikonoce-2022.htm :|: Velikonoce 2022 :| ..... |: pri/velikonoce-2022-kod.htm :|: zadávací kód :| 

<
(=)
>--

 


příklad   obr-1:

>blok s nadpisem na obrázkem, >blok s nadpisem pod obrázkem, komentáře:

 >blok
 Nadpis bloku
 ============
 >os-o
 --- adresa obrázku
 ===
 ... komentář jako volný text
 >--
varianta s nadpisem pod obrázkem:
 >blok-x
 >os-o
 --- adresa obrázku
 ===
 ... (4_ Nadpis jako volný text _4)
 ... komentář jako volný text
 >--

 

Hainburg 2007 - Dunaj z Braunsbergu

  Na fotografii je pohled proti proudu Dunaje z kopce, na kterém bývalo keltské hradisko.

 

Hainburg 2009 - Dunaj ze Schlossbergu

 Kopec s hradem, ve kterém se r. 1252 ženil Přemysl Otakar II. s Markétou Babenberskou.

 

Zadávací kódy zobrazených bloků:

>blok
Hainburg 2007 - Dunaj z Braunsbergu
===================================
>os-o
https://mim-x.mzf.cz/mim-new/07-3/hainburg/hpim5395.jpg
===
/z_(_)(_)Na fotografii je pohled proti proudu Dunaje z kopce, na kterém bývalo keltské hradisko._/
>--

>blok-x
>os-o
https://mim-x.mzf.cz/mim-new/09-4/hainburg/img_7383a.jpg
===
(4_ Hainburg 2009 - Dunaj ze Schlossbergu _4)
*============================================
/z_(_)Kopec s hradem, ve kterém se r. 1252 ženil Přemysl Otakar II. s Markétou Babenberskou._/
>--

 


příklad   obr-2:

>blok s nadpisem, >obrázek bez zvětšení, >obrázek se zvětšením, >odkaz s komenátářem - pod obrázkem ale může/nemusí být cokoliv jiného:

 >blok
 Nadpis bloku
 ============
 >ov
 --- adresa obrázku
 >kw
 --- název odkazu
 --- adresa odkazu
 --- víceřádkový komentář (před odkazem)
 >--
varianta "obrázek s možností zvětšení":
 >os-o
 --- adresa obrázku
 >kw
 --- název odkazu
 --- adresa odkazu
 --- víceřádkový komentář (před odkazem)
 >--

 

Znak obce Bílovice n/Svitavou

   Proč je právě tohle znak Bílovic? Zelená značí lesy, které se rozprostírají kolem celé obce, modrá řeku Svitavu, a mlýnské kolo podtrhuje dlouholetou mlynářskou tradici.

Více...

 

Mlýn v Bílovicích n/Svitavou

  První historicky známý majitel mlýna byl zaznamenán v roce 1498. Za první republiky byla součástí areálu i pila a elektrárna. Mlýn ukončil svoji činnost v tomto století.

Více...

 

 

Zadávací kódy zobrazených bloků:

>blok
Znak obce Bílovice n/Svitavou
=============================
>ov
https://www.bilovicens.cz/sites/default/files/imce/bilovice_znak-150x200.jpg
>kw
Více...
https://www.bilovicens.cz/soucasnost
/+
/z_ (_)(_)(_)Proč je právě tohle znak Bílovic? 
Zelená značí lesy, které se rozprostírají kolem celé obce, modrá řeku Svitavu 
a mlýnské kolo podtrhuje dlouholetou mlynářskou tradici. _/
+/
>--
>blok
Mlýn v Bílovicích n/Svitavou
============================
>os-o
https://img32.rajce.idnes.cz/d3202/16/16057/16057038_1e9b25ba5c69daee7f2c3263217299bc/images/03-Blovice08-Koudelkvmln.jpg?ver=0
>kw
Více...
https://cestou-necestou.estranky.cz/clanky/vetrne-a-vodni-mlyny/vodni-mlyny-na-morave/bilovice-nad-svitavou---koudelkuv-mlyn.html
/+
/z_ (_)(_)První historicky známý majitel mlýna byl zaznamenán v roce 1498. 
Za první republiky byla součástí areálu i pila a elektrárna. 
Mlýn ukončil svoji činnost v tomto století. _/
+/
>--

 


příklad   obr-3:

>blok s nadpisem, >varianty obrázků s odkazem -
"na výšku" a "na šířku":

 >blok
 Nadpis bloku
 ============
 >ov-w
 --- adresa obrázku
 --- adresa odkazu
 >--
varianta s obrázkem "na šířku":
 >os-w
 --- adresa obrázku
 --- adresa odkazu
 >--

 

Přízřenický splav a soutok 2005-2021

 

Přízřenický splav a soutok 2005-2021

 

Zadávací kódy zobrazených bloků:

>blok
Přízřenický splav a soutok 2005-2021
====================================
>ov-w
https://mim-x.mzf.cz/cd07/mim/0603-v1/tn_img_0873.jpg
https://mim-x.mzf.cz/21-4/2112-soutok.htm
>--

>blok
Přízřenický splav a soutok 2005-2021
====================================
>os-w
https://mim-x.mzf.cz/cd07/mim/0601-z/hpim8143.jpg
https://mim-x.mzf.cz/21-4/2112-soutok.htm
>--

 


příklad   obr-4:

>blok s nadpisem, >obrázek se zvětšením, >varianty odkazu s komentářem - pod obrázkem může být jeden i více odkazů, jen komentář volným textem nebo nic:

 >blok
 Nadpis bloku
 ============
 >os-o
 --- adresa obrázku
 >kw
 --- název odkazu
 --- adresa odkazu
 --- komentář (před odkazem)
 >--
varianta odkazu s komenářem:
 >wk
 --- název odkazu
 --- adresa odkazu
 --- komentář (za odkazem)

 

Přírodní park "Niva Jihlavy"

koncem dubna 2013 - foto-album

 

Jarní výpravy do blízkého okolí Modřic

Zpravodaj - 4/2020-22foto 2foto 3  

 

Zadávací kódy zobrazených bloků:

>blok
Přírodní park "Niva Jihlavy"
============================
>os-o
https://img23.rajce.idnes.cz/d2303/13/13813/13813662_ac3279e02ccdbea79b2820ddd8fa4a00/images/IMG_2725.jpg?ver=0
>kw
foto-album
https://mim2.rajce.idnes.cz/2013_-_Prirodni_park_Niva_Jihlavy/
koncem dubna 2013 - 
>--

>blok
Jarní výpravy do blízkého okolí Modřic
======================================
>os-o
https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17647/17647524_a0c19babc021a3b9331183b209d80373/images/19Modice19.jpg?ver=0
>wk
Zpravodaj - 4/2020-22
https://www.mesto-modrice.cz/sites/default/files/zpravodaj/04-20zpravodaj.pdf#page=22
(__)
>wk
foto 2
https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17647/17647524_a0c19babc021a3b9331183b209d80373/images/18Modrice18.jpg?ver=0
(__)
>wk
foto 3
https://img36.rajce.idnes.cz/d3603/17/17647/17647524_a0c19babc021a3b9331183b209d80373/images/IMG-1680.jpg?ver=0
(_)
>--

 


příklad   mapy-cz:

>blok s nadpisem, odsazení prázdným odstavcem, vložení okna aplikace Mapy.cz dle popisu dále, komentář

 >blok
 Nadpis bloku
 ============
 /_ _/
 --- <iframe style .. atd = upravený odkaz *)
 ... komentář nebo jiný/žádný datový obsah
 >--

*) (!) příkaz ke vložení okna nesmí být v editoru zalomený tlačítkem "Enter" (!)

 

Vložení okna Mapy.cz do stránky

1) v okně mapy (může mít body, trasu, ...):
  LT > Nástroje > Sdílet tuto mapu
   > Vložit mapu do vlastních stránek
   > Kopírovat odkaz (do paměti)
  uzavřít okno mapy

2) v okně zadávacího kódu stránky
  PT > Vložit (odkaz z paměti)
    jako "volný text" 

3) upravit nastavené velikosti 
   width (šířka) 
     pro Mini-web je nutno 
     změnit na width="100%"
   height (výška)
     možno ponechat
     nebo upravit dle potřeby

 

Přízřenice - soutok Svitava-Svratka

  Po přepnutí na mapu z 19. stol. se můžeme podívat na situaci před regulací v r. 1848. Soutok byl výš proti proudu, už v Komárově. Mlýny v Přízřenicích a v Modřicích měly samostatné náhony a řeka v té době tekla v části trasy současného náhonu u cyklostezky.

 

 

Zadávací kód zobrazeného bloku:

>blok
Přízřenice - soutok Svitava-Svratka
===================================
/_ _/
<iframe style="border:none" src="https://frame.mapy.cz/s/mokuzogoku" width="100%" height="280" frameborder="0">
(_(m_/z_ (_)(_) Po přepnutí na mapu z 19. stol. se můžeme podívat na situaci před 
regulací v r. 1848. Soutok byl už v Komárově, mlýny v Přízřenicích a v Modřicích 
měly samostatné náhony a řeka tehdy tekla v části trasy současného náhonu u cyklostezky._/_m)_) 
>--

 


příklad   rajce:

>blok s nadpisem, odsazení prázdným odstavcem, >okno aplikace Rajce.idnes.cz dle popisu dále

 >blok
 Nadpis bloku
 ============
 /_ _/
 >o-rajce
 --- ID číslo alba
 ... komentář nebo jiný/žádný datový obsah
 >--

 

Vložení okna Rajce.idnes.cz do stránky

1) v okně fotoalba:
  PT > Zobrazit zdrojový kód stránky 
   v okně zrojového kódu:   
     najít řádek "var albumID = ..."
     vybrat a "Ctrl+C" zkopírovat 
     číslo "..."
  uzavřít okno fotoalba

2) v okně zadávacího kódu stránky: 
  jako prvek zapsat příkaz ">o-rajče",
  "Ctrl+V" vložit uložené číslo = parametr,
  který (!) nesmí končit mezerou (!)

 

Rajčata na dvoře v listopadu

 

 

Zadávací kód zobrazeného bloku:

>blok
Rajčata na dvoře v listopadu
============================
/_ _/
>o-rajce
17569487
>--

 


příklad   youtube:

>blok s nadpisem, odsazení prázdným odstavcem, vložení okna aplikace YouTube.com dle popisu dále:

 >blok
 Nadpis bloku
 ============
 /_ _/
 --- <iframe .. atd = upravený odkaz *)
 ... komentář nebo jiný/žádný datový obsah
 >--

*) (!) příkaz ke vložení okna nesmí být v editoru zalomený tlačítkem "Enter" (!)

 

Vložení okna YouTube.com do stránky

1) v okně videa YouTube:
  LT > zastavit přehrávání
   PT > Zkopírovat kód pro vložení ...
      (kód se uloží do paměti) 
  uzavřít okno videa

2) v okně zadávacího kódu stránky:
  PT > Vložit (kód z paměti)
    jako "volný text"

3) upravit nastavené velikosti 
   width (šířka) 
     pro Mini-web je nutno 
     změnit na width="100%"
   height (výška)
     pro Mini-web je nutno 
     změnit na width="70%"

 

Vive la Rock and Roll

 

 

Zadávací kód zobrazeného bloku:

>blok
Vive la Rock and Roll
=====================
/_ _/
<iframe width="100%" height="70%" src="https://www.youtube.com/embed/sV-weWIMGVY" title="YouTube video player"
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen>
>--

 


 

Mini-web Lexikon, Vlastimil Čevela, aktualizace 06.08.2022-09:25