Web a Mini-web

|   Mini-web   |   Lexikon   >   Web a Mini-web   |   O nás   |  
(!) pro detaily nutno kliknout na text se šipkou (!)

Co je a jak funguje web aneb webové stránky jako univerzální informační médium ... (foto web ZŠ Modřice)

   WWW (World Wide Web), česky "světově rozprostřená pavučina/síť" nebo zkráceně "web/net" či "internet", obecně představuje tři základní oblasti.

  A) technické prostředky pro uložení a přenos dat,
  B) konkretní data a programy pro jejich zpřístupnění na serverech poskytovatelů,
  C) univerzální prohlížecí aplikace na počítačích uživatelů - Chrome, Firefox, Edge, ...

   Klíčovou úlohu pro fungování této sítě má "webová stránka", tj. soubor ve zdrojovém kódu jazyka HTML (Hypertext Markup Language), česky "hypertextový značkový jazyk", definovaný příponou ".htm". Můžeme si ho v prohlížeči prohlédnout pomocí "PT/Zobrazit zrojový kód stránky".

   Webová stránka sama o sobě jako soubor, může obsahovat pouze textové informace, odkazy a pokyny pro různé formáty grafického, barevného i prostorového uspořádání. Veškerý další datový obsah, tj. obrázky, audio či video záznamy a pod. se teprve při zobrazování stránky prohlížečem přečtou a doplní z internetu dle adres, zadaných v jejím zdrojovém kódu.

   Webovou stránku jako "Textový soubor" s příponou ".htm" nemusíme pouze číst z internetu, ale můžeme si ji sami vytvořit dle svých vlastních představ nebo potřeb. Pokud bude využívat data z internetu, můžeme ji jako samostatnou přílohu posílat mailem, případně celou nebo její vybranou část umístit na nějaký hostitelský server.

   Pomocí vlastních webových stránek si můžeme též sestavit "domácí internet" k prohlížení obrázků či jiných dokumentů na svém počítači, notebooku nebo na přenosné "flashce" či DVD. Při autonomním prohlížení bez připojení k internetu, však musí být lokálně k dispozici i všechna odkazovaná data.

odkazy pro další studium: InternetPoskytovatelProhlížečServerWebWebová stránkaW3C (webové standardy)(č)


Co je a co nabízí stavebnice Mini-web aneb webové stránky lokálně a úvod do programování zdrojových kódů ...

   Co je? - nástroj k aktivnímu seznámení s technicky nejvýznamnějšími fenomeny současnosti, mezi které určitě patří internet a programování.

  Co nabízí? - přesně to, co říká název, tj. možnost využít základní webové technologie pro částečně automatizovanou tvorbu webových stránek "v malém", ale k tomu v případě zájmu též úvod do programování v jazyku Python.

   Především je to velice výkonná pomůcka pro publikování textů či blogů, rozcestníků, rešerší a prezentací. Zdrojem informací mohou být libovolné stránky webu, vlastní texty, obrázky a foto-alba (rajče, zoner, ...), mapové podklady z portálu mapy.cz či videa na YouTube. Vytvořené stránky mohou sloužit pro vlastní potřebu, dají se posílat mailem anebo přímo vystavit na internetu.

  Na každém počítači je současně s oživením stavebnice k dispozici plně funkční skutečný "miniaturní web" , který můžeme analogicky využívat k prohlížení všech lokálně uložených webových stránek i ostatních souborů. Již první vytvořená stránka "Zápisník" totiž standardně obsahuje napojení na automaticky existující, běžně uživatelsky nepřístupnou síť webových stránek s odkazy na jednotlivé soubory (texty, foto, audio/video, ...) ve všech existujících složkách.

   K čemu to je? - jedná se o integrované vývojové prostředí pro laickou tvorbu webových stránek, které jsou dnes prakticky univerzální formou pro záznam a prezentaci výše zmíněných dat.

  Vzhledem k tomu, že jeho součástí je instalace Python, nabízí rovněž možnost integrovaně využít jeho vývojové a výukové prostředí IDLE pro úvod do praktického programování v tomto světově nejpopulárnějším jazyku.

   Od ostatních podobných možností se zásadně liší v tom, že uživatel není pasivně veden různými nabídkami, ale od počátku musí aktivně "programovat", tj. pracovat se zdrojovým kódem jednoduchého počítačového Mw-jazyka pro "řízení práce" a navrhování "zadávacích kódů", které jsou podkladem pro generování výsledných stránek.

   Významným přínosem takové koncepce je, že si přitom uživatel osvojí některé obecné zásady programování zdrojových kódů, ale současně ho též počítač nenásilně, ale důsledně "vychovává" k postupnému získávání řady užitečných návyků.


Hlavní vlastnosti stavebnice Mini-web aneb jejich charakteristika a odpovědi na otázky, proč jsou takové, jaké jsou ...

nutnost aktivního přístupu, amatér laik se rychle dostane k možnosti vytvořit jednoduchou variantu webových stránek, jejichž tvorba je běžně záležitostí profesionálů

návrh věcného obsahu stránek probíhá po malých krocích, to umožňuje zpětnou vazbu a opakování za stejných podmínek, což je velice praktické.

příznivý poměr nároky/výkon - s malou porcí nových znalostí se dá dokázat hodně


K čemu lze stavebnici využívat aneb alternativní síťová konkurence k Wordu a Open Office, včetně prezentací PowerPoint, ale též jednoduché prostředí pro úvod do programování v jazyku Python ...

    Na základní úrovni je stavebnice určena pro laickou tvorbu typizovaných webových stránek ve formátu jednoduchých "pevných i formátovaných textů", "obrázkových sloupců" a "plovoucích bloků" pevných rozměrů, kterou se mohou naučit zájemci bez jakékoliv odborné kvalifikace. Sice se od nich vyžaduje pochopení práce při psaní a ladění "zdrojového kódu" v Mw-jazyku, ale pravidla využívají pouze minimální počet programátorských pojmů.

   Velice užitečným námětem může být individiální startovací rozcestník pro zájmové oblasti na webu, jako domovská stránka na lokálním počítači. Dalším třeba ilustrované odkazy na alba vlastních fotografií "na rajčeti", videa na YouTube nebo trasy či tipy na výlety na portále mapy.cz.

   Širokou oblast pak představuje prakticky "minimální technická pracnost" při tvorbě jakýchkoliv dokumentačních výběrů či prezentací pro studijní, zájmové "hoby" nebo komunitní volnočasové činnosti. Příkladem jsou vzorové stránky, odkazované v závěru této sekce Lexikonu a nově už více než půl roku vydávaný MIM.

   Při instalace stavebnice ve školní síti a odborně řízeném FTP přístupu na školní webový portál se může stát velice výhodnou platformou pro alternativní dobrovolné rozšíření výuky nejen předmětu Informatika. Počínaje textovým či ilustrovaným "blogem", přes různé vlastivědné rozcestníky či tipy na vycházky/výlety, až po vyhledávání a prezentaci podkladů k nejrůznějším tématům může být zajímavou doplňující alternativou i pro kterýkoliv jiný.

   Od samého počátku je ve stavebnici také integrována možnost práce se standardním Vývojovým a výukovým prostředím Python IDLE. V rámci Učebnice k I. etapě pilotního projektu se proto počítá i s nabídkou několika seznamovacích témat pro zahájení praktického programování.

   Na rozšířené úrovni, která je využita pro tvorbu této dokumentace a již zmíněné webové prezentace MIM, umožňuje stavebnice pracovat se různě složitou strukturou stránek a širší paletou šablon i příkazů.

   Protože se jedná o plně transparentní "open source" prostředí, může si uživatel stavebnici snadno doplnit o další knihovny šablon a tím si vytvořit prostor k prakticky libovolnému experimentování či studiu jazyků HTML, CSS a JavaScript.

  Vzhledem k nativní integraci se skripty Windows a vývojovým prostředím Python se předpokládá postupné rozšířování Učebnice o další témata úvodního kurzu programování v těchto jazycích.


Počítač jako trpělivý partner aneb výchovné působení programovací stavebnice Mini-web ...

Vedlejším účinkem jejího využívání je podpora rozvoje a upevňování dále uvedených užitečných návyků.

1)   cílevědomé jednání
Každý návrh webové stránky by měl začít stručnou písemnou odpovědí na otázku, "co" má svému čtenáři sdělit. Jak známo "účel světí prostředky", takže stanovenému cíli pak je třeba přizpůsobit volbu pokynů pro počítač i datový obsah stránky.

2)   složité věci nutno rozdělit
celek není najednou zvládnutelný, to platí obecně nejenom "horizontálně" pro rozsah jednoho souboru se zdrojovým kódem či při ladění po malých krocích, ale i "vertikálně", tj. při zkoumání složitého problému postupně na různých úrovních podrobnosti.

3)   systematický postup
hledat vše podstatné, co by mohlo ovlivnit výsledek, vztah příčina-důsledek, zdroj chyby bývá jinde, než kde se projevila.

4)   přesnost, důslednost a trpělivost
podminka k dosažení stanoveného cíle v reálném čase, taky jistá míra "pokory", protože zdaleka ne všechno se hned podaří, takže je nutno se postupně naučit trpělivě dodržovat daná pravidla.

5)   změna role z "pasivního uživatele" na "samostatného tvůrce"
navrhovatel stránek si za všechno si může sám - samostatnost, to automaticky zvyšuje sebedůvěru, z ovládaného (různými nabídkami) se stává ovládající, počítač ho nevede, ale je veden příkazy k realizaci přesně a jen toho, co je mu zadáno.

   Z uvedeného vyplývá, že při vědomí uvedených souvislostí může počítač fungovat jako "vyukový automat", při jehož využívání by v některých případech teoreticky mohlo stačit přiměřené usměrňování studujícího ze strany pedagoga či lektora.


Příklady stránek a zadávacích kódů
Témata konzultace 20.6.2022 - ZŠ Modřice

Řízení práce   a   protokol
Obrázkový sloupec   -   kód
Psací tabule   -   kód
Plovoucí bloky   -   kód

Laicky naprogramovaná témata

DFKM - 2011   -   kód
Krkonoše   -   kód
NS Bílovice n/Sv   -   kód
Tábor   -   kód
Tatry 2020   -   kód

Ostatní příklady

10 let Vítání jara   -   kód
Velikonoce 2022   -   kód

 

Mini-web Lexikon, Vlastimil Čevela, aktualizace 16.09.2022-12:05