1958-2008 - Půlstoletí programovacích jazyků

obsah                                                                                                                                                                                                ČeV - leden 2016
   - zasvěcený souhrnný pohled ...