Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku

vs sav

... Stála výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku slúži na prezentáciu predmetov a dokumentov dokladujúcich práce výskumu, vývoja, výroby a aplikácií informačno-komunikačných technológií na Slovensku so zámerom poukazovať na spoločenskú užitočnosť výskumu, najmä pre podnietenie mladej generácie k aktivitám v tejto oblasti. ...

Čev - září 2015