... štítek @ zavede návštěvníka na profesní životopis iniciátora a redaktora prog-story, na vzpomínky k době před nástupem do analyticko-programátorské branže a především na jeho autorské texty, které nesouvisejí s tématy programování, ale ilustrují názory a životní postoje, ze kterých jeho snažení čerpá ...

ČeV, červenec 2017