a) československé národní hospodářství bylo do roku 1989 plánováno a řízeno důsledně centrálně,
    pro potřeby prog-story byl proto vytvořen orientační seznam oblastí, který částečně vychází
    z tehdejších rezortů, tj. ministerstev a k němu jsou ve štítcích přiřazeny podniky a další instituce

b) kraje jako dílčí územní celky ČSSR - stav ke konci roku 1989
    v členění podle poštovních směrovacích čísel

c) instituce nově vzniklé po roce 1989, ke kterým se vtahují exponáty na portálu prog-story

RUBRIKA JE ROZPRACOVANÁ a zatím pouze částečně funkční - červenec 2018, ČeV