www.sumperk.cz - ukázkový příklad stránek města Šumperk
   - rezervace termínů vyřizování záležitostí na úřadě
   - v rubrice "Občan / Periodický tisk" je kulturní časopis s listovací čtečkou PDF
   - samostatný rozsáhlý mapový portál
   - ...

ČeV - srpen 2015

/www.denik.cz/jihomoravsky-kraj/mesta-stale-casteji-sazeji-na-mobilni-aplikace-pro-turisty - 1607-10