tradiční izolované agendy hromadných dat (analogie Ingstav a další)