www.bletchleypark.org.uk - muzeum - hlavní dešifrovací centrála za 2. světové války (Alan Turing, Enigma, ...)
en.wikipedia.org/wiki/Bletchley_Park 
<<<  WW II Codes and Ciphers Website by Tony Sale
<<<  Alan Turing
<<<  BBC - Bletchley Park

ČeV - září 2015