dále ^^^ štítky 4

1983 - K základným oblastiam výuky softwarových inžinierov - Programování Ostrava ČL
1981 - Využitelnosť vývojových blokov pri návrhu programových modulov - Programování Ostrava ČL
1980 - Implementácia doplnkových riadiacich štruktůr v jazyku PL/I pomocou jeho predprocesora - Programování Havířov

1980 - Programování Havířov
1981 - Programování Ostrava ČL
1983 - Programování Ostrava ČL