dále ^^^ štítky 15

rozcestník:

citace:

Spomíname na významného slovenského vedca a zakladateľa SSAKI, akademika Dr.h.c. mult. prof. Ing. Ivan Plandera.

Akademik Dr.h.c. mult. prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. (nar. 17.9.1928), jedna z najvýznamnejších osobností v oblasti rozvoja informačných technológií (IT) na Slovensku, nás navždy opustil 26. Októbra 2019. Viac o jeho bohatom a pre Slovensko veľmi prínosnom živote sa môžete dozvedieť zo slávnostného parte, uverejneného tu a tiež zo spomienky z pera súčasného predsedu SSAKI, prof. Ing. Mikuláša Alexíka, PhD., uverejnenej v časopise ATP Journal 12/2019 na strane 49.

 

ČeV - červenec 2018