dále ^^^ štítky 4

1978 - Pokus o strukturalizaci normovaného programu - Programování Havířov

^^^ dále viz tlačítko se jménem ...

1977 - Programování Havířov - práce ve skupině standardizace a dokumentace