www.muni.cz/ics/people - odborný profil na portále ÚVT-MU Brno

editor TOP *** "cz - Zpravodaj ÚVT MU Brno"*)
autor sbírky TOP *** "cz - Kresby Jiřího Franka - ÚVT MU Brno" *)

*) viz [Bartošek ...] ^^^ štítek