Dlouhá léta působil na MU Brno, spolupracovník Jiřího Hořejše, Miroslava Bartoška a dalších

<<<  stručný odborný profil (v závěru odkazovaného článku)

<<<  Kresby Jiřího Franka - ÚVT MU Brno - stránka obsahuje i odkazy na publikované články 

<<<  Miroslav Bartošek
<<<  Jiří Hořejš